คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ดู 821 ครั้ง)
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563


TCAS รูปแบบที่ 2  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
2. กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) 

***ดาวน์โหลดประกาศและระเบียบการรับสมัครได้ที่ https://admission.nu.ac.th/

คลิกเลือก >> ระดับปริญญาตรี >>TCAS รูปแบบที่ 2 >> ข่าวประกาศ

 

***Portfolio สำหรับกลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) *** คลิก

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 9 ม.ค. 2563 เวลา 09.19 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)