คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) ประจำปี 2562 (ดู 226 ครั้ง)
 

วันที่ 16-17 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2563 เรื่อง "Everyday Emergencies: เหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน”  โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม CC2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)จากศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย กล่าวปาฐกถาธรรม เรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางใจ จากนั้นเวลา 11.30 น. เป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ด้าน Humanistic Doctor ให้แก่ นายแพทย์จิรพงษ์ คำวงค์ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นิสิตแพทย์ในปัจจุบันต่อไป

 

ประวัติโดยสังเขปของ นายแพทย์จิรพงษ์ คำวงค์
รหัสประจำตัวนิสิต 51480061 รุ่นที่ 13
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกับกระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตร 5 ปี) New Track
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว จังหวัดน่าน

ภาพรวม
- ประธานคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / - ประธานคณะทำงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
- ผู้ประสานความร่วมมือร่วมกับธรรมภาคีกลุ่มชีวิตสิกขา ในการรับ “ถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย”
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) / - คณะทำงานด้านการดำเนินงานปฐมภูมิระดับอำเภอ
- จิตอาสาเล่นดนตรีเปิดหมวก เพื่อขอรับเงินบริจาคเข้ากองทุนออกซิเจน
- การเป็นแพทย์พี่เลี้ยงนิสิตแพทย์

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลอำเภอที่มีผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่น พ.ศ.2561
- รางวัลชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับสูง (ALS) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2556 

ผลงานเด่น
- โครงการ “กองทุนออกซิเจน” นำเครื่องผลิตออกซิเจนไปยังบ้านของผู้ป่วยมากกว่า 84 ครั้ง
- โครงการ “OXYGEN RUN FOR LIFE - ให้ออกซิเจน ให้ชีวิต” ได้รับเงินบริจาค 490,750 บาท

ถ่ายภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์, งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 17 ม.ค. 2563 เวลา 16.30 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)