คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic " ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว " (ดู 598 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic  " ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว " ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9   ชั้น3  อาคารสิรินธร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตในระดับชั้นปีที่ 3       จำนวนทั้งสิ้น 174 คน  ที่จะเตรียมขึ้นเรียน ชั้นปีที่ 4 ในการเรียนแพทยศาสตร์ต้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริง นิสิตจึงต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและการใช้ชีวิตในชั้นคลินิกที่ต้องใช้ทักษะความสามารถในการตัดสินใจและการบริหารจัดการเบื้องต้นในการใช้ชีวิต เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

 

            

ภาพถ่ายโดย :งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 10 มี.ค. 2563 เวลา 14.59 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)