คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู 318 ครั้ง)
 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวและการปรับตัวในการเรียนระดับชั้นคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4-6 จากตัวแทนศูนย์แพทยศาสตร์ต่างๆ มาร่วมเสวนาให้ความรู้ในการเรียนชั้นคลินิก และการให้ความรู้เรื่อง “คำแนะนำสำหรับนิสิตแพทย์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้นคลินิก” จากอาจารย์แพทย์ในภาควิชาหลักระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในภาคบ่ายท่านคณบดีได้กล่าวปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับหน้าที่และการปฏิบัติตนในการเรียนขึ้นชั้นคลินิกด้วยอาวุธ 3 อย่าง คือ ให้เรียนด้วยใจ (ตั้งใจ ใส่ใจ เทหมดใจ) ฝึกทักษะด้วยมือ (สังเกต หาโอกาส ลงมือทำ) สมองและอายตนะทั้ง 5 (ตา/ดู หู/ฟัง จมูก/ดมกลิ่น ลิ้น/Communication Skill กาย/รู้สึกต่อคนรอบข้าง ตามด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) – 2019, Indonesia) ณ Faculty of Medicine University Indonesia, Jakarta Indonesia และการมอบเสื้อกาวน์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมสวมเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุภรณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Creditภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา, JAMP - Medicine NU

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 12 มี.ค. 2563 เวลา 14.43 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)