คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 49 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา (ดู 1963 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

1.1 ตำแหน่ง พยาบาล                                                        

      เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    จำนวน  49 อัตรา

2.พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

2.1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                       

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    จำนวน 11 อัตรา

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9835_ประกาศ-รับสมัครบุคคล พนง.มน.และ พนง.ราชการ ครั้งที่6-63 RN NA..pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9835_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9835_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 2 ม.ย. 2563 เวลา 10.40 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)