คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ข่าว เพิ่มเติม
 
     ประจำปี 2561 (รวม 86 ข่าว)    คลิกเพื่อแสดง    คลิกเพื่อซ่อน
 
การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16  (ดู 179 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561

โครงการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3  (ดู 58 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561

นิสิตแพทย์ ม.นเรศวร น้อมรำลึกพระคุณครูผู้ให้ ในงานพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561   (ดู 135 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยาลดความดัน วาลซาแทน ในส่วนของทางโรงพยาบาลไม่มีการจ่ายยาตัวดังกล่าว  (ดู 59 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  (ดู 90 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2561

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  (ดู 163 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม 2561

โครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ   (ดู 169 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม 2561

คณะแพทย์ มน. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 253 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   (ดู 325 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2561

ม.นเรศวร โชว์แม่พิมพ์เข่าเทียม ทนร้อน ใช้ซ้ำได้ เหมือนจริงที่สุด   (ดู 159 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2561

ประชุมบุคลกรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 คณบดีแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 4 ปี อธิการบดีและผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 215 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2561

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 100,000 บาท  (ดู 155 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ The Cultural Contexts of Disease Prevention:The Case of Cholangiocarcinoma in Mainland Southeast Asia”   (ดู 146 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย มอบทุนการศึกษากล้าใหม่  (ดู 391 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561

โครงการ “วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”   (ดู 265 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561

โครงการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  (ดู 393 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561

การอบรมเรื่อง “Digital Transformation in Healthcare”  (ดู 199 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “การตรวจสุขภาพนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสำคัญอย่างไร”  (ดู 169 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561

ประชุมรับการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการ   (ดู 280 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561

สปสช. ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 2 และ คณะแพทย์มน. แถลงข่าว ส่งเสริมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง 50-70 ปี “ตรวจพบเร็ว รักษาทัน”  (ดู 238 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจ (MI&MET)  (ดู 228 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561

ผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 45,000 บาท   (ดู 322 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ.เมืองพิษณุโลก  (ดู 376 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561  (ดู 1264 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

คณะผู้ตรวจประเมิน EdPEx 200 เข้าเยี่ยมคณะแพทย์ มน. หลังผ่าน Screening  (ดู 516 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561

ทีมงานรายการ “เดินหน้าปฏิรูป” จัดทำสกู๊ป “Thai Cleft Care” Application แรกของโลกเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  (ดู 542 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561

โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201  (ดู 468 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561

พิธีทำบุญเปิดป้ายห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร   (ดู 432 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561

เสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ ป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  (ดู 627 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561

โครงการการพัฒนา CSSD เพื่อการรับรองมาตรฐาน APSIC  (ดู 448 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก   (ดู 342 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมประเมินมาตรฐานการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.มน.  (ดู 412 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561

รพ.มน.รับมอบเครื่องไตเทียม 3 เครื่อง มูลค่ากว่า 1,400,000 บาท จากสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ และRotary BUSAN NOKSAN ประเทศเกาหลีใต้  (ดู 290 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561   (ดู 355 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กมอบเครื่องพ่นยาจำนวน 10 เครื่องมูลค่า 30,000 บาท  (ดู 329 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 50,000 บาท   (ดู 390 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2, 3(Regional Forum) เรื่อง คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม  (ดู 385 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 132,500 บาท   (ดู 385 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561

Patient Safty (Clinical resource mangement)สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6   (ดู 361 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561

การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 เรื่อง 2P (Patient and Personnel)Safety in Operating Room  (ดู 612 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561

โครงการสัมมนาหลักสูตรปีการศึกษา 2560  (ดู 367 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค1,500,000 บาท   (ดู 818 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561

รพ.มน.รับมอบหุ่นยนต์ช่วยวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ เป็นแห่งที่สองของประเทศไทยจากสโมสรโรตารีวังจันทน์ และสโมสรโรตารี Masan-Sae ประเทศเกาหลี มูลค่ากว่า 1,400,000 บาท  (ดู 578 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHosNet ครั้งที่ 64  (ดู 341 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (ดู 337 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561

รพ.มน.ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รอบโควตา รับตรง และนักเรียนในโครงการต่าง ๆ  (ดู 438 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561   (ดู 316 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน 2561

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ สืบสานประเพณีสงกรานต์  (ดู 426 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

รายการ “สุขกาย สบายใจ” สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ หลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านมาตรฐาน WFME  (ดู 327 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 108,000 บาท   (ดู 540 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน 2561

ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561   (ดู 789 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561   (ดู 912 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

คณะแพทยศาสตร์รณรงค์และประเมินแผนอัคคีภัย  (ดู 721 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (ดู 927 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางการพยาบาล  (ดู 846 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561

งานวันไตโลก ปี 2561 “ สตรีไทย ไต Strong”   (ดู 1088 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences,St.Paul University Tuguegarao ,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (ดู 894 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561   (ดู 813 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561

บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน ให้กับ รพ.มน.  (ดู 548 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 และแสดงความยินดี   (ดู 709 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2  (ดู 730 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 3  (ดู 102 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันไตโลก ปี 2561 “ สตรีไทย ไต Strong”  (ดู 235 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ม.นเรศวรจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560  (ดู 661 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561

สโมสรไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลกมอบกระเช้าของขวัญแสดงความขอบคุณ  (ดู 509 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561

ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561  (ดู 801 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยเยี่ยมเยือนและประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มน.  (ดู 780 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

คณะแพทยศาสตร์ มน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่   (ดู 832 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 2,200,000 บาท   (ดู 1222 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

รพ.มน.เฝ้าระวังโรคสุกใสอย่างใกล้ชิดหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่  (ดู 928 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 2  (ดู 732 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561   (ดู 879 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

แพทย์ มน.แถลง เร่งการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องออม คาด 2 สัปดาห์ทราบผล ด้านผู้บริหารและทีมแพทย์ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย  (ดู 2606 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ University of Tübingen ประเทศเยอรมนี  (ดู 623 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 1  (ดู 741 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

งานคุณภาพจัดประชุมทบทวนกระบวนการทำงาน (Work process) เตรียมความพร้อมรับการประเมิน HA และ TQA/EdPEx  (ดู 503 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561

สถานีโทรทัศน์ MONO29 สัมภาษณ์ผู้บริหาร   (ดู 567 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561

รพ.มน. เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (ดู 417 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2561  (ดู 515 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Department of Nursing Tzu Chi University , Taiwan  (ดู 467 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และร่วมงานวันเด็กประจำปี 2561   (ดู 463 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  (ดู 630 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  (ดู 421 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561   (ดู 473 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 จากใจคณะแพทยศาสตร์   (ดู 697 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561

ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2561  (ดู 600 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561

     ประจำปี 2560 (รวม 158 ข่าว)    คลิกเพื่อแสดง    คลิกเพื่อซ่อน
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยการสังเกต Early Warning Signs  (ดู 642 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560

โครงการ “การตรวจเยี่ยมองค์กรพยาบาล โดยชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล”  (ดู 667 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561   (ดู 660 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 และแสดงความยินดี   (ดู 563 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

โครงการอบรมระบบ Microsoft 365 เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงานและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  (ดู 566 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฉายภาพยนตร์ “Wonder” รอบการกุศล  (ดู 574 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560

คณบดีและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2561   (ดู 416 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่ 2/2561  (ดู 506 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 46 ทุน  (ดู 336 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560

โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2  (ดู 349 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ มน.   (ดู 598 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560

โครงการ Rolling Quality Momentum สาธารณสุขเขต 2 และ 3   (ดู 425 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560

รพ. มน. ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2561 จำลองสถานการณ์เสมือนจริง   (ดู 730 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 300,000 บาท  (ดู 602 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน ทรัพยากรภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560   (ดู 505 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560

โครงการรวมพลคนทำงาน แบ่งปันประสบการณ์ สืบสานการพัฒนา  (ดู 671 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560

โครงการ Regional Knowledge Management ประจำปี 2561 ระบบการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1   (ดู 537 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่ 1/2561   (ดู 600 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560

มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 1,500,000 บาท  (ดู 694 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

สุขภาพเท้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวัน  (ดู 535 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการ ENV จัดซ้อมแผนอัคคีภัยระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1   (ดู 633 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

เปิดห้องที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 428 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 266 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจ เพื่อช่วยฟื้นคืนชีวิต และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 500,000 บาท   (ดู 252 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560

กีฬาสัมพันธ์ แพทย์เครือข่ายนเรศวร ครั้งที่ 4  (ดู 445 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  (ดู 202 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การประชุมวิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค : ภาคเหนือตอนล่างและ ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2  (ดู 480 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  (ดู 328 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (ดู 300 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560   (ดู 499 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลแม่สอด  (ดู 240 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Faculty of Nursing Universitas Airlangga, Indonesia   (ดู 346 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 5  (ดู 519 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

“โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังและกฎกระทรวง”  (ดู 407 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบประกาศนียบัตร  (ดู 321 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลสุโขทัย  (ดู 263 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลศรีสังวร  (ดู 27 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 โดยสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย  (ดู 402 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลกำแพงเพชร  (ดู 58 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 502 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560

โครงการโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้:World Stroke Day  (ดู 467 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  (ดู 36 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ข้าวของราชัน 9 ตัน เพื่อคนไทย”  (ดู 304 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560

โครงการ 2P safety Goal  (ดู 564 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560

พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2560  (ดู 383 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

พิธีถวายราชสดุดี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2560  (ดู 455 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

การบรรยายพิเศษ แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   (ดู 561 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560

คณบดีพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน  (ดู 671 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน ทรัพยากรภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2560   (ดู 1333 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มน.  (ดู 1118 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์กันยุงกับผิวหนัง”   (ดู 1076 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 และพิธีเปิดป้ายถาวรคณะแพทยศาสตร์  (ดู 1062 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 และแสดงความยินดี   (ดู 1282 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   (ดู 851 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560

รพ.มน. รับรางวัลจาก ก.พ.ร. ผลงาน “ชุดล้างไตทางหน้าท้องสำหรับเด็ก”  (ดู 1089 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560

การติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง   (ดู 1605 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสกลนคร  (ดู 771 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

โครงการประชุมวิชาการรังสีวิทยา “Basic Abdominal Ultrasound : What general practitioner should know”  (ดู 783 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   (ดู 765 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคจอประสาทตา  (ดู 1045 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 400,000 บาท  (ดู 1013 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธามอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย   (ดู 966 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560

ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15  (ดู 1166 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “มะเร็งกระดูก”   (ดู 673 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560

โครงการหมอศิลป์  (ดู 684 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560

ประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ครั้งที่ 1  (ดู 718 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

คณะแพทย์ มน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง (MOU) ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา   (ดู 691 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ครั้งที่ 3/2560  (ดู 417 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560

พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  (ดู 409 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน TQA EdPEx   (ดู 555 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 21,000 บาท   (ดู 332 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค10,000 บาท   (ดู 279 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560

พิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่   (ดู 402 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 30,000 บาท   (ดู 262 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

รพ.มน. เปิดคลินิกศัลยกรรม 2 และหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม 2  (ดู 570 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560

ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (ดู 535 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2560

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี   (ดู 538 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ดู 854 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2560

รพ.มน.ซ้อมแผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไข้หวัดนก ประจำปี 2560  (ดู 922 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560   (ดู 979 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 และแสดงความยินดี   (ดู 943 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2560

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Vietnam  (ดู 872 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx200) 9-10 สิงหาคมนี้  (ดู 813 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

อธิการบดีและผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 1071 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2560

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2560  (ดู 993 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร Leadership Development (NU-LD)  (ดู 803 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560

สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เรื่อง “ฉลากช่วยคิวอาร์โค้ดสำหรับผู้ป่วย”  (ดู 638 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบยา”   (ดู 509 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก school of Nursing The Hong Kong Polytechnic University , Hong Kong   (ดู 452 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์   (ดู 870 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560

การเปิดประชุมวิชาการภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่อง Hypothermia “Normothermia Network for Patient Safety”  (ดู 681 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้มีจิตศรัทธามอบถุงเท้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5,000 คู่  (ดู 645 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้มีจิตศรัทธามอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย  (ดู 560 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค50,000 บาท   (ดู 570 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ดู 545 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล popular voteการประกวดผลงานการนำเสนอโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)   (ดู 698 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 400 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 และแสดงความยินดี   (ดู 488 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560

มอบรางวัลภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti...Fat   (ดู 534 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดป้ายโครงการศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค:ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1  (ดู 826 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560

การประชุมกุมารประสาทสัญจร “Pediatric Neurological Emergencies : Principles &Practice   (ดู 530 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ปี 2560 “Optimizing Practice in Pediatric Care”  (ดู 564 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560

การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) หัวข้อ Kick-off IPE  (ดู 777 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมอาสาสมัครเสื้อเทา   (ดู 824 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560

รพ.มน.จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   (ดู 991 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560

คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร เดินหน้าปฏิรูปการสอน ดึงนวัตกรรมเรียนร่วมสหวิชาชีพ “IPE” เสริมหลักสูตร “แพทย์ 7 ดาว” สร้างบัณฑิตสุขภาพคุณภาพ คาดเริ่มใช้ปี 62  (ดู 895 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560

รพ.มน.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  (ดู 838 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร  (ดู 676 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก   (ดู 653 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ มน.เดินรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  (ดู 699 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560

คณะแพทย์ มน. รับมอบป้ายองค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร  (ดู 1050 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560

“เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้รับทุนคอบช.” และ “เขียนรายงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้เป็น “การโจรกรรมวิชาการ"  (ดู 819 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560

คณบดีคณะแพทยศาสตร์นำบุคลากรร่วมโครงการถวายมงคลประพฤติ  (ดู 987 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ ปัญหาอาการมือชาและมืออ่อนแรง”   (ดู 661 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560

ร่วมแสดงความยินดี   (ดู 775 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560

รพ.มน.เปิดห้องหัตถการผู้ป่วยนอก  (ดู 801 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองแดงจากงาน “45rd International Exhibition of Inventions of Geneva”   (ดู 599 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ GMTCM จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก  (ดู 849 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560

เปิดตัว “Thai Cleft Care” แอพพลิเคชั่นเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัวแห่งแรกของโลก  (ดู 1032 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 และแสดงความยินดี   (ดู 527 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 100,000 บาท   (ดู 522 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560

การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด การช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในเด็ก   (ดู 552 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2560

รพ. มน. ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2560 จำลองสถานการณ์เสมือนจริง   (ดู 833 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 25,000 บาท   (ดู 511 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560   (ดู 850 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560

คณบดีแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 2 ปี “ปีแห่งการพัฒนา”  (ดู 994 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (ดู 428 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560

โครงการ Regional Knowledge Management ประจำปี 2560   (ดู 371 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559  (ดู 599 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560

พิธีเปิดโครงการ MED. NU. PREMIUM CLINIC คลินิกของนิสิต มน.  (ดู 1240 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ มน.ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน การศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME   (ดู 1384 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560

โครงการอบรม “มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในการวิจัย”  (ดู 1125 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบตู้เย็นเก็บน้ำยาวิทยาศาสตร์ มูลค่า 92,020 บาท  (ดู 1265 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เรื่อง โรคต้อหิน   (ดู 1176 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE)   (ดู 1483 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน เรื่องการทบทวนเวชระเบียน  (ดู 1254 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาระบบ sEHRจำนวน 200,000 ให้กับ สถานรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ มน.  (ดู 1278 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

การรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ”  (ดู 1554 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง (AF : Anti…Fat)  (ดู 952 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์  (ดู 851 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก College of Health Sciences,University of Massachusetts Lowell ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ดู 859 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 40,000 บาท   (ดู 728 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 770 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสายสัมพันธ์ หนูน้อย รพ.ม.นเรศวร ครั้งที่ 1  (ดู 758 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน   (ดู 865 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559  (ดู 939 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม 2560

รพ.มน.รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012: และ ISO 15190:2003  (ดู 1024 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย   (ดู 924 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560

ทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไปของ รศ.นพ.สุภรณ์ พงศะบุตร อาจารย์แพทย์ผู้เป็นที่รัก   (ดู 993 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560

รพ.มน. เปิดหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก   (ดู 1122 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560

พิธีเปิดห้องประชุมสุจินต์ อึ้งถาวร และ ชุมนุม พรหมขัติแก้ว  (ดู 1140 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 23ปี คณะแพทยศาสตร์   (ดู 743 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560

ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี คณะแพทยศาสตร์ มน. โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2560   (ดู 1224 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์   (ดู 148 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560

ต้อนรับ Prof.Dr.Luiza Spiru, President of the Ana Aslan International Foundation (AAIF)  (ดู 678 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 มกราคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ AAIF   (ดู 296 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 มกราคม 2560

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และร่วมงานวันเด็กประจำปี 2560   (ดู 638 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ข้อคิดเห็น ต่อแนวความคิดหยอดกระปุกออมสินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ของตูน บอดี้สแลม”  (ดู 569 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560

     ประจำปี 2559 (รวม 176 ข่าว)    คลิกเพื่อแสดง    คลิกเพื่อซ่อน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน HA แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 1375 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559

แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ 2560  (ดู 727 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559

สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “The Rock of Cancer Charity Concert”จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ. มน.  (ดู 616 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559

รพ.มน.รับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต   (ดู 801 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559

โรงเรียนธีรธาดา ร่วมร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่   (ดู 682 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

ร้านแฮฟอะซีทนำอาหารกล่องบริการฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  (ดู 758 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Aarupadai Veedu Medical College and Hospital (AVMC&H) ประเทศอินเดีย  (ดู 715 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

ประชุม กสพท. ครั้งที่ 8/2559  (ดู 805 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GMTCM   (ดู 631 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (ดู 631 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มน. ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9   (ดู 838 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรม เรื่อง “อ่าน Journal ได้ เขียนวิจัยเป็น”   (ดู 1060 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ มน.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  (ดู 1447 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินแหล่งฝึกคลินิกวาร์ฟาริน  (ดู 1600 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559

โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5   (ดู 1543 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Faculty of Nursing Universitas Airlangga, Indonesia   (ดู 1309 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

งานประชุมวิชาการ CRST สัญจร ครั้งที่ 5  (ดู 851 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

เยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่  (ดู 1469 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่10/2559 และแสดงความยินดี   (ดู 1277 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "พระบิดาแห่งการแพทย์" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"  (ดู 1305 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559

ประชุมร่วมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขเขต 2 และ 3   (ดู 1285 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก school of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (ดู 1121 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กันยายน 2559

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2559   (ดู 1326 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559  (ดู 1447 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2559  (ดู 1282 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก โครงการ โรงพักรักโรงเรียน “พาเด็กเดินสู่ฝัน นำภูกระดึงสู่ความก้าวหน้า”  (ดู 855 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559

ศูนย์โรคหัวใจ มน.รับรางวัลคุณภาพบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559   (ดู 1083 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย   (ดู 1111 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559

ส่งมอบธงเจ้าภาพการประชุมครั้งที่ 59 ในพิธีปิดการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 58  (ดู 1425 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559

พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 58  (ดู 1047 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 4   (ดู 986 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่ 9/2559   (ดู 885 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559

ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease - CHD Camp by Rama)  (ดู 543 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559

ตรวจประเมินการรับรองห้องปฏิบัติการ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190  (ดู 837 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 และพิธีมอบโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559   (ดู 697 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

กีฬาสัมพันธ์ แพทย์นเรศวร ครั้งที่ 3   (ดู 1048 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559

โครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ประจำปี 2559  (ดู 761 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 637 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 749 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  (ดู 1194 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

พิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่   (ดู 1220 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   (ดู 1050 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2559 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 992 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 26 ปี   (ดู 1227 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2559

รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง ““รู้ทันวัคซีนก่อนฉีดวัคซีน”  (ดู 1043 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดสถานการณ์จำลองซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2559  (ดู 999 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2559

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   (ดู 975 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2559

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก school of Nursing The Hong Kong Polytechnic University , Hong Kong  (ดู 953 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 105,000 บาท   (ดู 863 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 24 กรกฏาคม 2559

ประชุมความร่วมมือในการดำเนินการ P&P Excellence   (ดู 782 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2559

ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 14  (ดู 805 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  (ดู 604 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2559

รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “โรคที่มาในฤดูฝน”   (ดู 602 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2559

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย   (ดู 939 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2559

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Vietnam และ College of Nursing Saint Paul University Dumaguete Philippines  (ดู 615 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2559

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “แนวนโยบายคณะแพทยศาสตร์ กับการดำเนินงานเฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย”  (ดู 844 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

ผู้บริหารลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพ รพ.มน.  (ดู 883 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่ 7/2559   (ดู 836 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

ประชุมวิชาการ รังสีวิทยา “Survival Radiology GPs: Common Nontraumatic Emergency Radiology  (ดู 713 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

การพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์ ตามแนวคิด Ubiquitous Learning  (ดู 861 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2559

มอบเงินบริจาคแด่ มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน  (ดู 745 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2559

เยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  (ดู 931 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2559

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์   (ดู 921 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2559

แสดงความยินดีและมุทิตาจิต แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน  (ดู 735 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2559

การสืบค้นข้อมูลเพื่องานวิจัยทางการแพทย์  (ดู 638 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล:ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่น 1  (ดู 808 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559

“โครงการสัมมนา CEM สัญจร” ครั้งที่2/2559  (ดู 810 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

ศูนย์โรคหัวใจ มน.รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559   (ดู 688 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559   (ดู 612 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่6/2559 และแสดงความยินดี   (ดู 640 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559

เยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร   (ดู 1060 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 100,000 บาท   (ดู 971 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  (ดู 1192 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559

โครงการอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ”   (ดู 1087 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559

การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4G  (ดู 942 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ดูซีรีย์อย่างไร ไม่ให้เสียสายตา”  (ดู 981 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่ 6/2559   (ดู 1043 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  (ดู 1116 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2559   (ดู 605 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ  (ดู 552 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201   (ดู 585 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้นหัวข้อ “การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง”  (ดู 889 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559

พิธีมอบสัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 969 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559

เยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช  (ดู 1015 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559

รายการข่าว 5 ทั่วไทย สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2560  (ดู 712 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  (ดู 788 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559

ผู้บริหารและบุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (ดู 769 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559

รพ.มน. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 736 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วมประชุม UHOSNET ครั้งที่ 57  (ดู 1195 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่5/2559 และแสดงความยินดี  (ดู 813 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฎิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2559  (ดู 815 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการสนับสนุนวิชาการและภาษาต่างประเทศ โครงการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย ครั้งที่ 2  (ดู 510 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559

เติมไฟ ใส่ปุ๋ย โดย ศุ บุญเลี้ยง  (ดู 976 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2559

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง“บทบาทของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและโรค”  (ดู 419 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่องยืดชีวิต จากวิกฤติโรคหอบหืด  (ดู 438 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่ 5/2559   (ดู 1129 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 973 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

โครงการ Regional Knowledge Management ประจำปี 2559 เรื่อง ระบบ IC (เชื้อดื้อยา)  (ดู 1059 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี" (Good Clinical Practice: GCP)  (ดู 1090 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2559

บทบาทของ รพ.มน. กับการดูแลแรงงานต่างด้าวเมื่อเปิด AEC  (ดู 1087 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

มอบรางวัลภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti...Fat ครั้งที่3  (ดู 1157 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 “พื้นที่เป็นฐาน สานทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies at the Region)  (ดู 1037 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3   (ดู 904 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

โครงการ Regional Knowledge Management ประจำปี 2559 เรื่อง กลุ่มโรค Sepsis  (ดู 440 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบยา”  (ดู 594 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559

ผู้บริหารรดน้ำดำหัวขอพรจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์   (ดู 648 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 เมษายน 2559

ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559  (ดู 868 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 เมษายน 2559

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559   (ดู 798 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 เมษายน 2559

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์รดน้ำดำหัวขอพร จาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เนื่องในวันสงกรานต์  (ดู 784 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ สนับสนุน โครงงาน “กล่องสายใย ใส่ใจลูกรัก Box of Love”   (ดู 581 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2559

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล:ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่น1  (ดู 661 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่4/2559   (ดู 458 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559

“รับน้องส่งพี่ สานไมตรีแพทย์มอนอ ประจำปีการศึกษา 2558”  (ดู 500 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559

รพ. มน. ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2559 จำลองสถานการณ์เสมือนจริง  (ดู 630 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559

“คุณช้างจับมือ” โครงการดีๆ จากนิสิตจิตอาสา  (ดู 1042 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559

ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 418 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2559

โครงการอบรมเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME)  (ดู 417 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559

ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหมู่เลือด  (ดู 398 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559

ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6  (ดู 372 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่"  (ดู 517 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559

พิธีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ดู 583 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 17  (ดู 566 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน”   (ดู 526 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 2/2559  (ดู 686 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559

แนวทางการจัดทำผลงานการพัฒนาระบบงาน CQI/Clinical CQI  (ดู 1175 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 570 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559

รพ.มน.จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2559  (ดู 820 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “กิจกรรมวันไตโลก 2559 ”   (ดู 300 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 มีนาคม 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  (ดู 674 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 100,000 บาท   (ดู 491 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่3/2559   (ดู 597 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2559

เสวนามุมมองของผู้ใช้ห้องสมุด “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันความรู้ สู่องค์กรแห่งความสุข”   (ดู 509 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 225,000 บาท   (ดู 581 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2559

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง“โรคมะเร็งรังไข่”   (ดู 308 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558   (ดู 704 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559

รายการคนค้นฅนเข้าบันทึกภาพชีวิตของ “คุณครูคนึงนิจ” ครูจิตอาสา ใช้ความสนุกสนานเป็นยาต้านมะเร็ง  (ดู 1139 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559

ม.นเรศวรจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558  (ดู 694 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด การช่วยกู้ชีพฃั้นพื้นฐานและขั้นสูงในเด็ก   (ดู 839 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ตรวจเยี่ยมประเมินผลบัณฑิตแพทย์  (ดู 724 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ตรวจเยี่ยมประเมินผลบัณฑิตแพทย์  (ดู 1158 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559

โครงการ อบรมการป้องกัน และการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  (ดู 270 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559

โครงการฝึกอบรมพลังชาวพิษณุโลกก้าวสู่เมืองการให้บริการสี่แยกอินโดจีน ปี 2559  (ดู 762 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร  (ดู 557 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (ดู 1031 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการอบรมจิตอาสาพระนเรศวร รุ่นที่ 1/2559  (ดู 725 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

นิสิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้University of North Texas Health Science Center at Fort Worth (UNT)เข้าพบเพื่ออำลาและขอบคุณ  (ดู 839 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่2/2559   (ดู 759 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์สัญจร Surgical Complication: HOW I DEAL WITH IT?   (ดู 1074 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

MOU ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  (ดู 883 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่2/2559   (ดู 759 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง“รู้จัก ไวรัสซิกา และป้องกันโรคภัยในหญิงตั้งครรภ์”   (ดู 452 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ปาฐกถาเกียรติยศ นพ. สุเทพ –พญ. นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ครั้งที่2  (ดู 503 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานรณรงค์คัดกรองโรคไตและโครงการเสริมศักยภาพความพิการขาขาด จังหวัดพิษณุโลก และเยี่ยมชมการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ มน.  (ดู 749 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์   (ดู 699 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้คณะแพทยศาสตร์ มน.  (ดู 652 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  (ดู 578 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

คณะแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 18  (ดู 618 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการฝึกปฏิบัติการด้านการสื่อสารในผู้ป่วยระยะสุดท้าย : Work Shop Communication in Palliative Care   (ดู 680 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสูติ-นรีเวช   (ดู 526 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รพ.มน.ห่วงใยสุขภาพประชาชน เตือนดูแลตนเองช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  (ดู 488 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559

อาจารย์แพทย์ มน.ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน  (ดู 466 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559

ตรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน   (ดู 655 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ในโอกาสรับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์  (ดู 768 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มกราคม 2559

ประชุมผู้บริหารระดับต้นครั้งที่ 1/2559  (ดู 388 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559

ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tzu Chi University   (ดู 454 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559

ทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ รศ.นพ.สุภรณ์ พงศะบุตร อาจารย์แพทย์ผู้เป็นที่รัก  (ดู 441 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559

ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 22 ปี คณะแพทยศาสตร์ มน. โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2559   (ดู 1328 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 มกราคม 2559

โครงการอบรม “Basic Human Subject Protection Course”  (ดู 595 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่1/2559   (ดู 645 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559

คณบดีและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2559 แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 815 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559

Update AHA Guideline for CPR and ECC  (ดู 586 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559

โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง (AF : Anti…Fat)   (ดู 673 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และร่วมงานวันเด็กประจำปี 2559   (ดู 729 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559

โครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทย์ ครั้งที่1/2559  (ดู 693 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต  (ดู 641 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559

ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบของขวัญอวยพรปีใหม่  (ดู 748 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2559

     ประจำปี 2558 (รวม 213 ข่าว)    คลิกเพื่อแสดง    คลิกเพื่อซ่อน
 
ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารและอาจารย์แพทย์  (ดู 612 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558

HAPPY NEW YEAR 2016 : FRIENDS FOREVER  (ดู 1049 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558

ผู้มีจิตศรัทธา มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์โรคหัวใจ  (ดู 607 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558

ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2558  (ดู 592 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558

“จิตอาสา จิตพระโพธิสัตว์”  (ดู 606 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558

คณะแพทยศาสตร์แสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2558   (ดู 528 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558

งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2558   (ดู 487 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558

มุฑิตาจิตแด่ ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ครูแพทย์ผู้มีคุณูปการของคณะแพทย์ มน.  (ดู 979 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557   (ดู 610 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558

โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2557   (ดู 568 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2558

โรงเรียนธีรธาดา ร่วมร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่   (ดู 686 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 452 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558

อาการสูงผิดปกติในเด็ก   (ดู 477 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันเบาหวานโลก  (ดู 596 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง "บทบาทคณะแพทย์ มน.กับผลงานวิจัยมุ่งสู่มาตรฐาน"   (ดู 339 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ให้สัมภาษณ์ NUFM เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557  (ดู 350 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2558

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  (ดู 737 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558

เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558  (ดู 909 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรให้ความรู้ประชาชน เรื่อง มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดมัยอิโลมา Multiple Myeloma   (ดู 869 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน TQA EdPEx   (ดู 1046 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย   (ดู 986 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

เลี้ยงอำลาคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy  (ดู 725 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti… Fat  (ดู 774 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

การใช้เครื่องมือและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์  (ดู 960 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558  (ดู 645 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The University of New England College of Pharmacy, USA.  (ดู 471 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง "มุมมองทางการแพทย์ กับการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก"   (ดู 381 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการคลินิก มน. เรื่อง “การจัดกิจกรรมของนิสิตแพทย์”   (ดู 435 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558

โครงการอบรมการประเมินผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม   (ดู 428 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4 Overlooked Emergency Conditions in Medicine  (ดู 549 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ตัวแทนผู้ว่าฯ พิษณุโลกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad”   (ดู 795 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 10,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 449 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

Save Your Life ใส่ใจ หลอดเลือดสมอง  (ดู 613 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 758 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ภาวะกระดูกพรุน “มฤตยูเงียบ”  (ดู 602 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ร่วมเสวนา “แรงบันดาลใจจากคุณหมอเด็ก สู่คุณหมอนักเขียน”   (ดู 764 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน NU Book Fair ครั้งที่ 16   (ดู 551 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ สสจ. พิษณุโลก ท่านใหม่  (ดู 1323 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์   (ดู 864 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์   (ดู 949 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Univeritas Airlangga, Indonesia   (ดู 540 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558

โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)  (ดู 491 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลแม่สอด  (ดู 743 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลตาก  (ดู 499 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  (ดู 747 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพิจิตร  (ดู 677 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ความรู้สู้ภาวะปวดศีรษะจากไมเกรน”  (ดู 482 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์พิเศษ “การดูแลตนเองจากไข้หวัดใหญ่ในช่วงเปลี่ยนฤดู”  (ดู 869 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลสุโขทัย  (ดู 940 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   (ดู 1159 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  (ดู 778 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่10/2558   (ดู 914 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558

พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2558   (ดู 521 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558

รพ.มน.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล แห่งชาติประจำปี 2558   (ดู 538 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร  (ดู 923 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี   (ดู 908 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน(รอบ1)ประจำปีการศึกษา 2558  (ดู 945 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558

โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc)  (ดู 845 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558

รพ.มน.รับการประเมินระบบยาจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)  (ดู 1041 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากThai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม   (ดู 773 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.มน.รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น   (ดู 825 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558

แสดงมุทิตาจิตแด่ครูแพทย์ผู้มีคุณูปการแก่คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร  (ดู 1070 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน.ได้รับประทานรางวัล “ทับทิมสยาม” ประจำปี 2558 สาขาผู้บริหารและพัฒนาด้านการแพทย์ดีเด่น  (ดู 992 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่9/2558   (ดู 1294 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558

รพ.มน. เปิด เปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรม2และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด(NS)  (ดู 1189 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2558   (ดู 749 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2558  (ดู 1063 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558

คณบดีแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี พร้อมมอบนโยบายประจำปี 2559  (ดู 985 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 3  (ดู 1137 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2558

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  (ดู 1138 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2558

รพ.มน.ขอขอขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. น้อมรับคำแนะนำมุ่งมั่นบริการมาตรฐาน HA เพื่อประชาชน  (ดู 1982 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558

งานประชุมแพทยศาสตรศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 9  (ดู 861 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558

คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เข้าตรวจเยี่ยม รพ.มน. เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ครั้งที่ 2  (ดู 2205 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558

HA Together รพ.มน.เตรียมความพร้อม Re Accreditation   (ดู 1296 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 100,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 1059 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558

บริการวิชาการความรู้เรื่อง “โรคไตเรื้อรัง”  (ดู 1103 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558

เตรียมความพร้อม Accreditation ครั้งที่ 2  (ดู 1507 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan  (ดู 1509 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2558

พระอาจารย์ ว.วชิรเมธีให้แนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุน “คณะแพทย์คุณธรรม”  (ดู 1503 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่8/2558   (ดู 1573 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 1274 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

แสดงความยินดี “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558”   (ดู 1220 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 และพิธีมอบโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558  (ดู 1137 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 100,000 บาท  (ดู 695 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

ไข้เลือดออก ป้องกันได้ด้วย 2 ม.  (ดู 726 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

การประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย เรื่อง “ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส  (ดู 956 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558

“โรควัณโรคปอด” ที่ทุกคนควรรู้จัก  (ดู 930 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558

"รู้จักโรคมือเท้าปาก"  (ดู 957 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558

"ความก้าวหน้าของศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา รพ.มน."  (ดู 1030 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558

พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558   (ดู 1004 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558

การเริ่มต้นสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ หัวข้อ สถานการณ์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย 2558 (SITUATION OF THAI AGING SOCIETY IN THE YEAR 2015)  (ดู 742 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558

พิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่  (ดู 861 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558

กีฬาสัมพันธ์ แพทย์นเรศวร ครั้งที่ 2   (ดู 1027 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558

โครงการหมอเด็กมอนอสัญจร   (ดู 935 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV  (ดู 747 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558  (ดู 815 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

โครงประชุมวิชาการภาควิสัญญีวิทยาร่วมกับงานห้องผ่าตัด  (ดู 723 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์  (ดู 839 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558

“สุนทรียสาธก” เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตรศึกษา เส้นทางสู่แพทย์เจ็ดดาว  (ดู 1196 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  (ดู 1033 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2558

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 25 ปี   (ดู 1102 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2558

พิธีปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนแพทย์ ปี 1   (ดู 1026 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2558

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการคลินิก มน. เรื่อง “ภาวะเมตาบอลิก ซินโดรม หรือโรคอ้วนลงพุง”   (ดู 748 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2558

การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ   (ดู 1076 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 26 กรกฏาคม 2558

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   (ดู 887 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2558

โครงการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ   (ดู 797 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2558

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558   (ดู 2671 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2558

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการคลินิก มน. เรื่อง “ขั้นตอนการรับยาและยาเดิมสำคัญไฉน”  (ดู 777 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 3/3  (ดู 1525 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ดู 961 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการใกล้หมอ มน. เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI”   (ดู 1029 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2558

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (ดู 843 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2558

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2558   (ดู 788 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2558

ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 13   (ดู 928 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2558

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการคลินิก มน. เรื่อง “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ”  (ดู 747 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2558

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา   (ดู 1004 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2558

มอบรางวัลภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti...Fat   (ดู 1061 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2558

พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201   (ดู 860 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2558

รพ.มน. จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2558  (ดู 1133 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558

โครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนแพทย์ ปี 1  (ดู 832 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558

สถานีวิทยุมน. สัมภาษณ์ เรื่อง “แนะนำหลักสูตรคณะ”   (ดู 806 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2558

รพ.มน.บรรยายวิชาการ เรื่อง “ไวรัสโคโรน่า MERS CoV” ให้ความรู้แก่บุคลากร  (ดู 958 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2558

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2558  (ดู 934 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2558

ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558   (ดู 993 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558

โครงการเรื่องเล่าดีๆ จากอกแม่ ปีที่ 3 “เด็กนมแม่สร้างได้จากแรงบันดาลใจ”  (ดู 1121 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558

สถานีวิทยุมน. สัมภาษณ์ เรื่อง “บทบาท รพ.มน.กับการเฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์ส”  (ดู 770 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558

การเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (Preparing for University)  (ดู 773 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558

รพ.มน.ประกาศแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)  (ดู 776 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก  (ดู 1100 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558

โครงการประชุมวิชาการรังสีวิทยา “Basic Abdominal Ultrasound : What general practitioner should know”  (ดู 617 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558

MSS CABLE TV สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง การลงเข็มคลายปวดกล้ามเนื้อ  (ดู 740 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 62,500 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 630 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Disciplines of Nursing and Midwifery, Faculty of Health University of Canberra  (ดู 715 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558

การอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวิธีการขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์   (ดู 585 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558

รับมอบหมวกไหมพรมจาก “โครงการถักทอสายใย(CG Good Care)”  (ดู 733 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

รับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)  (ดู 1507 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ดู 611 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558

โครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  (ดู 1078 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

สามมหาวิทยาลัยหนึ่งเครือข่าย จับมือกันเร่งศึกษาวิจัยหาแนวทางดูแลผู้สูงอายุไทยกว่า 10 ล้านคน เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  (ดู 1179 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

ศูนย์โรคหัวใจ มน.รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558  (ดู 1032 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มน.ประจำปี พ.ศ. 2558  (ดู 753 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่4/2558   (ดู 769 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือ  (ดู 743 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-courseware) เพื่อการเรียนรู้”  (ดู 729 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed)  (ดู 834 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558

แถลงข่าว “ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร”   (ดู 855 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558

ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา รพ.มน.   (ดู 698 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558

การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจกรรมการและได้งบประมาณ  (ดู 929 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558

ทำบุญภาควิชาจักษุวิทยาและศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา   (ดู 639 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558

สถานีวิทยุกระจายเสียง มน.สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ เรื่อง ภาวะมีบุตรยาก  (ดู 618 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 100,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 789 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2558

สถานีวิทยุกระจายเสียง มน.สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ เรื่อง “โครงการปากแหว่งเพดานโหว่”  (ดู 767 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 18 เมษายน 2558

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558  (ดู 828 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558

งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558  (ดู 935 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558

การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2558   (ดู 1055 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558

ศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา  (ดู 1061 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (ดู 783 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558

คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”   (ดู 914 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 เมษายน 2558

ซ้อมใหญ่ “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”  (ดู 865 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 725 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558

ประชุมเตรียมความพร้อม คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”   (ดู 653 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2558

โครงการ Happy Gift NU. FM. Radio 107.25 MH z บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ  (ดู 666 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2558

สถานีวิทยุกระจายเสียง มน.สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ เรื่อง “ความรู้ สู่กิจกรรม รวมพลังลดโรคไตไม่กินเค็ม”  (ดู 633 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่3/2558   (ดู 645 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558

นิติเวชสัญจรเผยแพร่ให้ความรู้ แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก  (ดู 893 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558

รพ.มน.จัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2558   (ดู 627 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2558

โครงการคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  (ดู 737 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2558

รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “ความนิยมในการทำศัลยกรรม”   (ดู 816 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558

สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “ความนิยมในการทำศัลยกรรมจมูกในวัยรุ่น”  (ดู 1040 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559   (ดู 876 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558

สถานีวิทยุกระจายเสียง มน.สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ เรื่องติดเกมส์&ติดแชท&ติดเซลฟี่ ต่างกันหรือไม่ ในเด็กและวัยรุ่น  (ดู 649 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558

สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”   (ดู 811 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558

สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เรื่อง โรคต้อหิน   (ดู 589 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558

สานสัมพันธ์วันนักข่าว  (ดู 694 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558

สถานีวิทยุม.นเรศวร สัมภาษณ์เรื่อง โรคต้อหิน  (ดู 581 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558

วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็ก  (ดู 655 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ปรึกษาหารือแผนการรับนักเรียน CPIRD ODOD   (ดู 1205 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการหมอสูติฯ มอนอสัญจร ครั้งที่ 2  (ดู 718 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

โรงพยาบาล มน.กับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  (ดู 966 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  (ดู 735 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 50,000 บาท   (ดู 616 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 200,000 บาท  (ดู 718 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “คอนเสิร์ตการกุศล ต่อลมหายใจ”   (ดู 660 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบยา”  (ดู 891 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “จากความฝัน สู่ความจริง แพทย์นิติเวช”   (ดู 801 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

5 คู่ สู่โครงการอุ้มฝัน...ปันรัก  (ดู 1396 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

การดูแลและป้องกันชักจากไข้สูง  (ดู 671 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of North Texas Health Science at Fort Worth, USA  (ดู 872 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง การตรวจหาสาเหตุภาวะการมีบุตรยาก  (ดู 614 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการอบรมจิตอาสาพระนเรศวร  (ดู 708 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

โรคมือเท้าปาก  (ดู 670 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น  (ดู 655 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 30,000 บาท   (ดู 588 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ปาฐกถาพิเศษ“การต่อสู้ของประชาคมโลกต่อโรคติดเชื้อ” โดย Professor Bruce A. Beutler ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2011  (ดู 1266 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558  (ดู 936 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558

คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”   (ดู 832 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 มกราคม 2558

แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ” โดยมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ดู 977 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558

โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti…   (ดู 830 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558

หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกยินดีสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”  (ดู 591 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558

ดูแลลูกน้อยอย่างไรให้สุขภาพดี   (ดู 710 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 21ปี คณะแพทยศาสตร์   (ดู 678 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine)   (ดู 846 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  (ดู 1211 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558  (ดู 1372 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง "รพ.มน.เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก"  (ดู 743 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558

ประชุมแผนการจัดงาน คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”   (ดู 565 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง "ภาวะมีบุตรยาก"  (ดู 1764 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558

สถานีวิทยุมน. สัมภาษณ์ เรื่อง “วิจัยหมอเด็ก สู่กิจกรรมแบบเด็กๆ”  (ดู 840 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558

โครงการหมอสูติฯ มอนอสัญจร ครั้งที่ 1  (ดู 1379 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558

โครงการหมอเด็กมอนอสัญจร   (ดู 707 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558

เส้นทางพัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อนถึงผู้ป่วย  (ดู 625 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 มกราคม 2558

มาตรฐานระบบยาใน รพ.มน.  (ดู 590 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558  (ดู 628 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 มกราคม 2558

     ประจำปี 2557 (รวม 96 ข่าว)    คลิกเพื่อแสดง    คลิกเพื่อซ่อน
 
ลงนามสัญญาการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลกับศิลปินนิวจิ๋ว  (ดู 770 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน พิษณุโลก  (ดู 907 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557

สวัสดีปีใหม่ จากใจคณะแพทยศาสตร์   (ดู 816 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557

Happy New Year 2015  (ดู 816 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 27 ธันวาคม 2557

ประชุมสรุปงานและเตรียมแผนการจัดงาน คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”  (ดู 740 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557

ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ”  (ดู 569 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557

ดนตรีในสวน โดยจิตอาสาพระนเรศวร  (ดู 597 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557

แพทยศาสตรศึกษาไทยบนเส้นทางสู่มาตรฐานสากล (Thai medical education on the path to international standards) เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีคณะแพทยศาสตร์  (ดู 722 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557

คุณภาพการสื่อสาร กับการสนับสนุนวิสัยทัศน์  (ดู 531 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557

อธิการบดีให้คำแนะนำการบริหารงานแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์และทีม  (ดู 764 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557

รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2014  (ดู 601 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557

รพ.มน. เปิดคลินิกตรวจสุขภาพประจำปี และหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ  (ดู 7281 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557

รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิการรักษาที่รพ.มน.”  (ดู 775 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557

ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 3  (ดู 611 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557

การเตรียมความพร้อมสำหรับการบำรุงรักษาและพัฒนาศักยภาพระบบ Telemedicine คณะแพทยศาสตร์  (ดู 731 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557

แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก  (ดู 653 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557

“การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน”   (ดู 917 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557

วาระแสดงมุทิตาจิตแด่ครูแพทย์ผู้เป็นรากแก้วแห่งแพทย์พระนเรศวร   (ดู 722 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557

งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2557  (ดู 620 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557

พิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557   (ดู 759 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2556   (ดู 704 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยฯ   (ดู 541 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557

กด like คนเก่ง กด like คนดี  (ดู 587 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557

แสดงความยินดี  (ดู 1039 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557

เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ   (ดู 964 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557

คณะแพทยศาสตร์ มน.ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม   (ดู 745 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557

นโยบายส่งเสริมงานวิจัยในคณะแพทยศาสตร์  (ดู 527 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557

คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเอดส์โลก   (ดู 604 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.อุตรดิตถ์  (ดู 840 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 3  (ดู 573 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

สถานีวิทยุกระจายเสียง มน.สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ เรื่อง“การทำหมัน  (ดู 595 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557   (ดู 672 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมนิสิต เสริมสร้างวิชาชีวิตบัณฑิตแพทย์  (ดู 524 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The University of New England  (ดู 745 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.เพชรบูรณ์   (ดู 1021 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.สุโขทัย  (ดู 599 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย  (ดู 629 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลลำปาง  (ดู 701 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

โครงการฝึกอบรม “Basic Human Subject Protection Course” และแนวทางการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   (ดู 627 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยสถาบัน   (ดู 528 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

สิทธิการรักษาที่รพ.มน  (ดู 640 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557

กิจการนิสิตกับกิจกรรมสนับสนุนนิสิตแพทย์ มน.  (ดู 578 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทย์ มน.  (ดู 572 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

นโยบายการบริหาร รพ.มน. ให้เป็นที่ 1 ในใจประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง  (ดู 603 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก   (ดู 645 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก  (ดู 797 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.แม่สอด จ.ตาก  (ดู 818 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ รพ.พุทธชินราช  (ดู 1062 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

มองรอบด้านคณะแพทย์ มน.  (ดู 557 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมผู้บริหารระดับต้น  (ดู 521 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557

การพัฒนาการวิจัยและการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ   (ดู 701 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada Indonesia  (ดู 820 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557

จิตอาสาทุกเวลาที่คณะแพทย์ มน.  (ดู 650 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 50,000 บาท  (ดู 534 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557

โครงการหมอเด็กมอนอสัญจร   (ดู 479 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลพิจิตร  (ดู 914 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์  (ดู 525 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

บทบาทการบริหารงานโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์  (ดู 805 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร   (ดู 1057 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี   (ดู 873 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท   (ดู 560 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 500,000 บาท และรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน  (ดู 673 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  (ดู 644 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ก้าวสู่ปีที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร  (ดู 701 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “ใกล้หมอ มน.”   (ดู 644 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557

การบรรยายวิชาการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ Confocal สำหรับงาน Two Photon  (ดู 660 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 10,000 บาท   (ดู 533 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  (ดู 659 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557

รพ.มน.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ   (ดู 581 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย  (ดู 658 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 50,000 บาท  (ดู 630 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง "สุขกาย สบายใจ ตามสไตล์คุณหมอ(รักษา)เด็ก"  (ดู 715 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557

รพ.มน.เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการ 3 CUP  (ดู 647 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์  (ดู 737 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557

คณะแพทยศาสตร์ร่วมพิธีเปิดโครงการ American Music Abroad(AMA)  (ดู 665 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557

ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคถังออกซิเจนให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   (ดู 588 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2557

คณบดีเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแพทยสภา  (ดู 591 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557

รพ.มน.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 8   (ดู 765 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557

พัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) รพ.มน.  (ดู 1103 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557

รพ.มน.ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดอีโบลา  (ดู 1157 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่9/2557  (ดู 637 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 กันยายน 2557

คณะแพทยศาสตร์ มน. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันมหิดล”   (ดู 560 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 กันยายน 2557

โครงการเพศศึกษา รู้ไว้ปลอดภัย:จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์   (ดู 1095 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557

ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2557  (ดู 604 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557

อ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาล ม.นเรศวร 105,530 บาท  (ดู 1113 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557

คณะแพทยศาสตร์ มน. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันมหิดล”   (ดู 1700 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน 2557

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดี  (ดู 579 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน 2557

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงความยินดี  (ดู 537 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน 2557

ประชุม กสพท. ครั้งที่ 6/2557  (ดู 636 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย  (ดู 653 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แถลงนโยบาย  (ดู 1546 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 กันยายน 2557

เสวนา “อาการเจ็บหน้าอกกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด”  (ดู 631 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557

มุทิตาจิต ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย  (ดู 1322 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557

กีฬาสัมพันธ์ แพทย์นเรศวร  (ดู 702 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557

ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  (ดู 488 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 กันยายน 2557

คัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  (ดู 732 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 กันยายน 2557

 
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)