คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
 
   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  
   
ชั้น 1

   
ชั้น 2

   
ชั้น 3

   
ชั้น 4

   
ชั้น 5

   
ชั้น 6

   
 
 
     
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)