คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล ของนิสิตแพทย์ * :
E-Mail ของนิสิตแพทย์ :
เบอร์โทรศัพท์ ของนิสิตแพทย์ * :

เรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
(โดยละเอียด) * :
หมายเหตุ ข้อมูลของท่านจะถูกส่งตรงถึงรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)