ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองเเตก

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองเเตก

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองเเตก

Download
อาการปวดท้องเรื้อรังบริเวณลิ้นปี่

อาการปวดท้องเรื้อรังบริเวณลิ้นปี่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
Bilateral Piriformis Syndrome

Bilateral Piriformis Syndrome

นายแพทย์อรรควร  มหัทธนตระกูล ตีพิมพ์บทความ เรื่อง Bilateral Piriformis Syndrome ลงในวารสาร Spine news

Download
ข้อแนะนำการปฏิบัตัวภายหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าโดยการส่องกล้อง

ข้อแนะนำการปฏิบัตัวภายหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าโดยการส่องกล้อง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์  เหล่าเรืองธนา

Download
Stiffness After Total Knee Arthroplasty

Stiffness After Total Knee Arthroplasty

โดย ผศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช

Download
ผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

ผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

โดย นายแพทย์ศุภโชค  รัศมีมงคล

Download
โรคนิ้วหัวแม่เท้าเก

โรคนิ้วหัวแม่เท้าเก

โดย ผศ.นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล 

Download
ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง (Hyperparathyroidism)

ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง (Hyperparathyroidism)

โดย นายแพทย์อรรถกร จารุศรีวรรณา

Download
Periprosthetic Joint Infection: An Update in Diagnosis

Periprosthetic Joint Infection: An Update in Diagnosis

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ รัตนปรีชาเวช

Download
Diagnosis of Early Knee Osteoarthritis

Diagnosis of Early Knee Osteoarthritis

โดย นายแพทย์อรรถกร จารุศรีวรรณา และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา

Download
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ (Foreign Languages for Communication in Medicine)

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ (Foreign Languages for Communication in Medicine)

โดย ผศ.นพ.ดร.ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล

Download
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Download
ภาวะโภชนาการโดยการให้อาหารผ่านทางสายยาง ในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะโภชนาการโดยการให้อาหารผ่านทางสายยาง ในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะโภชนาการโดยการให้อาหารผ่านทางสายยาง ในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

Download
ภาวะกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังจากการติดเขื้อ Helicobacter pylori

ภาวะกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังจากการติดเขื้อ Helicobacter pylori

โดย ผศ.นพ.พีรยุทธ สิทธิไชยากุล

Download
การดูแลระยะกึ่งฉับพลันที่บ้านการสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การดูแลระยะกึ่งฉับพลันที่บ้านการสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การดูแลระยะกึ่งฉับพลันที่บ้านการสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

Download
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency anemia พญ.นวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency anemia พญ.นวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข

ภาวะโลหิตจาง คือ ภาวะที่มีระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่าค่าปกติตามช่วงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ
ที่พบได้บ่อยในทางคลินิก ภาวะโลหิตจางเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด
ในช่วงวัยเด็กคือภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

Download
การให้นมแม่ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 พ.สุสิตา

การให้นมแม่ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 พ.สุสิตา

    เชื้อ Coronavirus สามารถผ่านทางน้ำนมได้หรือไม่ และ ยังสมควรให้นมแม่หรือไม่?

การศึกษาในปัจจุบันยังไม่พบการผ่านของเชื้อ Coronavirus (SAR-CoV-2) จากมารดาที่ติดเชื้อออกมา
ทางน้ำนม ร่วมกับนมแม่มีประโยชน์มากมาย

Download
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชิื้อ HIV

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชิื้อ HIV

บทความโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ศิริเจริญ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
สถานการณ์โรคมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2562

สถานการณ์โรคมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2562

สถานการณ์โรคมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2562
บทความโดย นางประมวล นาคผู้

Download
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ดูแลกับการทารุณกรรมเด็ก

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ดูแลกับการทารุณกรรมเด็ก

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ดูแลกับการทารุณกรรมเด็ก 

Download
อ่านนิทานให้ลูกฟังกันเถอะ ผศ.พญ.กาญจ์รวี

อ่านนิทานให้ลูกฟังกันเถอะ ผศ.พญ.กาญจ์รวี

วัยเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการสูง เด็กๆทุกคนจึงชื่นชอบการฟังนิทาน นิทานจะทำให้เด็กนิ่งมีใจจดจ่อกับการฟังเรื่องราวอันแสนสนุกสนานและตื่นเต้น นิทานถือเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็ก หากคุณพ่อ-คุณแม่คิดไม่ตกว่าจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพได้อย่างไร นิทานเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถจุดประกายและพัฒนาลูกได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวซึ่งประโยชน์ของนิทานมีมากมาย คุณพ่อคุณแม่ควรอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง เพราะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการให้เขาฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง และเมื่อน้องคลอดออกมาแล้วทุกคืนก่อนที่เขาจะนอนก็ควรอ่านให้เขาฟังเพราะมีข้อดีต่าง ๆ มากมายในการอ่านนิทานให้ลูกฟัง ซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการ 6 ด้าน

Download
การฝึกหายใจเพื่อสุขภาพปอดยุคโควิด

การฝึกหายใจเพื่อสุขภาพปอดยุคโควิด

ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของเด็กรวมถึงผู้ใหญ่ทั้งในคนปกติ และคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังหากติดเชื้อดังกล่าวจะเกิดปัญหาการแลกเปลี่ยนก๊าซจนเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ การฝึกหายใจ และออกกำลังกายเพื่อให้ปอดแข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมรับมือกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้ออื่นๆ

Download
ปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันเพื่อความแข็งแรงของกระดูก ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์

ปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันเพื่อความแข็งแรงของกระดูก ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์

 • ในวัยเด็กมีการเจริญเติบโตและมีการสะสมของแคลเซียมที่กระดูกเพิ่มมากขึ้น

ความต้องการแคลเซียมในวัยเด็กแตกต่างกันตามอายุ

Download
มะเร็งไม่ทุกข์

มะเร็งไม่ทุกข์

มะเร็งไม่ทุกข์

พีรดา อุ่นไพร

Download
PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว

PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว

โดย แพทย์หญิงอชิรญา ทองเหม

อายุรแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

Download
การดูแลรักษาสุขภาพและปัญหาที่พบบ่อยในวัยหมดประจำเดือน

การดูแลรักษาสุขภาพและปัญหาที่พบบ่อยในวัยหมดประจำเดือน

บทความโดย นายแพทย์สุรชัย  เดชอาคม อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสต์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การออกกำลังกายของสตรีในระหว่างตั้งครรภ์

การออกกำลังกายของสตรีในระหว่างตั้งครรภ์

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุชิลา ศรีทิพยวรรณ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี  จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
อาหารตามวัย โดย พญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล

อาหารตามวัย โดย พญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล

“อาหารตามวัย (complementary food)” หมายถึงอาหารอื่นที่ทารกได้รับเป็นมื้อนอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสม เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารครบถ้วนและพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต ช่วยให้ทารกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหาร
กึ่งแข็งกึ่งเหลว (semisolid food) และอาหารแบบผู้ใหญ่เพื่อให้มีพัฒนาการในการกินที่เหมาะสมต่อไป

Download
โรค เอ็ม เอ็ม

โรค เอ็ม เอ็ม

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
Executive functions โดย นายมัธยันส์ แสนใจบาญ

Executive functions โดย นายมัธยันส์ แสนใจบาญ

ยุคปัจจุบันผู้ปกครองมีความตื่นตัวมากขึ้นในการส่งเสริมพัฒนาการลูกรักของตนเอง เพื่อให้ลูกรักมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมวัย การทำกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการลูกรักนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบตามวัย อาทิการทำกิจกรรมการเล่นกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory play) กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ (Role Play) กิจกรรมการเล่นเกมส์กีฬา เกมส์การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ (Outdoor activity)  กิจกรรมการเล่นเกมส์กระดาน (Board game) หรือแม้กระทั้งการให้เด็กได้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองตามวัย (Activity of Daily living:ADL) และกิจกรรมการช่วยเหลืองานบ้านทั่วไป (Household activity) ก็สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพัฒนาการด้านต่างๆได้เช่นกัน ซึ่งรู้หรือไม่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราจะได้ประโยชน์ในการฝึกให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ หากเราเข้าใจ 1 ในทักษะที่สมองใช้ในการเรียนรู้ นั่นก็คือ Executive functions (EF)

Download
คลินิกโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

คลินิกโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

โดย พญ.มัณฑนา  ประกาศสัจธรรม

Download
การติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel coronavirus 2019) โดย ผศ.พญ.ศรัญญา

การติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel coronavirus 2019) โดย ผศ.พญ.ศรัญญา

Novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) เป็น enveloped RNA virus เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน

ซึ่งในคน coronaviruses มี 6 สายพันธุ์ โดย 4 สายพันธุ์ ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรงหรืออาการไข้หวัดทั่วไป ได้แก่ Coronavirus OC43, 229E, NL63 และ HKU1 อีก 2 สายพันธุ์ ก่อโรคทางเดินหายใจที่รุนแรงคือ โรคซาร์กับโรคเมอร์ส ซึ่งส่วนใหญ่เชื้อตระกูลนี้มักติดต่อทางการไอ จาม สัมผัสสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก น้ำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ดังนั้น สายพันธุ์ใหม่ที่พบนี้มีชื่อว่า 2019-nCoV เป็นสายพันธุ์ที่ 7 ในตระกูล coronaviruses ที่พบในคน เชื้อมีลักษณะเป็น spike ยื่นออกมาคล้ายมงกุฎ เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคยังไม่ทราบแน่ชัด และการติดต่อแพร่กระจายเชื้อนี้ต้องติดตามข้อมูลต่อไป เชื้อไวรัสโคโรนามักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน ค้างคาว อูฐ ชะมด ดังที่เคยมีระบาดจากโรคซาร์ (SAR-CoV) และโรคเมอร์ส (MER-CoV) แต่อัตราการเสียชีวิตในของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ต่ำกว่า 2 โรคนี้มาก

Download
การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ American Society of Anesthesiologist

การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ American Society of Anesthesiologist

การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ American Society of Anesthesiologist โดย พญ.ดวงสมร ชัยพุทธานุกูล

Download
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย : ความรู้เบื้องต้น (1) - เพิ่มเติม

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย : ความรู้เบื้องต้น (1) - เพิ่มเติม

นำเสนอโดย นพ.ทศพล มีน่วม

Download
คุณหมอคะ ทำยังไงดีกับกลุ่มอาการช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะในสตรีหมดประจำเดือน

คุณหมอคะ ทำยังไงดีกับกลุ่มอาการช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะในสตรีหมดประจำเดือน

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย อาจารย์แพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ความเศร้าโศกเมื่อต้องพรากจากคนที่รักโดยการตาย

ความเศร้าโศกเมื่อต้องพรากจากคนที่รักโดยการตาย

"ไม่มีใครในโลกอยากสูญเสียคนที่เรารัก และไม่มีใครในโลกยากที่หลีกเลี่ยง แต่คนที่เหลืออยู่ช่วยเยียวยากันและกันได้" โดย แพทย์หญิงอารีย์  หินเพชร

Download
รู้เท่าทัน มะเร็งปากมดลูก

รู้เท่าทัน มะเร็งปากมดลูก

บทความโดย แพทย์หญิงอัจจิมา  ตันกุล อาจารย์แพทย์สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การให้ความเห็นของแพทย์ในผู้ป่วยคดี

การให้ความเห็นของแพทย์ในผู้ป่วยคดี

การให้ความเห็นของแพทย์ในผู้ป่วยคดี

Download
โรคเบาหวานในเด็ก โดย ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล

โรคเบาหวานในเด็ก โดย ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล

โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในกระแสเลือดมากผิดปกติ เกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ต่างๆไปใช้งานได้เนื่องจากอินซูลินในร่างกายมีไม่เพียงพอ โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ

 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลย สาเหตุเกิดจากมีภูมิคุ้มกันไป ทำลายตับอ่อน
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ต้องการอินซูลินในปริมาณมากกว่าปกติตับอ่อนจึงสร้างอินซูลินไม่พอ มักพบในเด็กอ้วน

Download
เด็กติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้อย่างไร และจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร โดย พญ.ปิยนุช

เด็กติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้อย่างไร และจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร โดย พญ.ปิยนุช

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก อุบัติการณ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ของเด็กที่มาด้วยอาการไข้เฉียบพลัน เกิดจากแบคทีเรียบริเวณทางเดินอาหารส่วนล่าง แถวบริเวณทวารหนัก และขึ้นไปบริเวณท่อปัสสาวะเข้ากระเพาะปัสสาวะแล้วก่อให้เกิดการติดเชื้ออักเสบเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดบริเวณ กระเพาะปัสสาวะ บริเวณกรวยไต หรือรวมถึงเนื้อไตก็ได้  โดยในเด็กบางคนสัมพันธ์กับการมีความผิดปกติโครงสร้างของระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมีมาแต่กำเนิดซ่อนอยู่ และอาจตรวจพบตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์หรืออาจมาตรวจพบภายหลัง ในเด็กที่โครงสร้างไตปกติดีก็สามารถเกิดโรคนี้ขึ้นได้ บางส่วนเกิดจากการติดเชื้อลุกลามมาจากในเลือด โดยอาจเกิดจากเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ทารกแรกเกิด ในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน อุบัติการณ์มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กโต โดยหลังจากขวบปีแรกมักพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย  สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากท่อปัสสาวะในเด็กหญิงสั้นกว่าเด็กชาย  

Download
ทำอย่างไร...เมื่อลูกร้องกลั้น โดย รศ.พญ.จิรนันท์

ทำอย่างไร...เมื่อลูกร้องกลั้น โดย รศ.พญ.จิรนันท์

การร้องกลั้นเป็นภาวะที่เด็กมีอาการกลั้นหายใจขณะหายใจออกนานเป็นนาทีมักเกิดตามหลัง

การร้องไห้อย่างหนัก หรือ การกลัวอย่างมาก

ส่งผลทำให้เด็กหมดสติหรือมีอาการกระตุกได้

การร้องกลั้นเป็นภาวะที่เด็กมีอาการกลั้นหายใจขณะหายใจออกนานเป็นนาทีมักเกิดตามหลัง

การร้องไห้อย่างหนัก หรือ การกลัวอย่างมาก

ส่งผลทำให้เด็กหมดสติหรือมีอาการกระตุกได้

Download
โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ตอนที่ 1

โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ตอนที่ 1

โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น     ตอนที่ 1

Download
โรคมือเท้าปาก (Hand-Foot-and-Mouth-Disease) โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน โดย ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ

โรคมือเท้าปาก (Hand-Foot-and-Mouth-Disease) โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน โดย ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ

"โรคมือ เท้า ปาก" เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อ enteroviruses
มีลักษณะเฉพาะ คือ มีตุ่มน้ำใสที่ปาก มือ และเท้า เชื้อที่พบเป็นสาเหตุบ่อยที่สุดโดยทั่วไป คือ
coxsackie A16 ส่วนในรายที่พบประปรายจากเชื้อหลายชนิด ได้แก่ coxsackie virus A4-10, B2, B5 และ echovirus ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงมักเกิดจาก Enterovirus 71 ทำให้เสียชีวิตได้

Download
การผ่าตัดลดขนาดเยื่อบุโพรงจมูก ด้วยกล้องส่องจมุก

การผ่าตัดลดขนาดเยื่อบุโพรงจมูก ด้วยกล้องส่องจมุก

โดย นายแพทย์จิรณัทย์  ชัยพุทธานุกูล

Download
การดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอด

การดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอด

 1. ทารกหลังคลอด มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้าง

ทารกแรกเกิด คือ ทารกที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 28 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับตัวอย่างมาก

จากสภาพแวดล้อมจากบรรยากาศที่อบอุ่นในครรภ์มารดา ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จึงเป็นช่วงชีวิตที่มีความต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เราจึงควรให้การดูแลทารก ดังต่อไปนี้

Download
การให้คำปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์

การให้คำปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์

บทความโดย นายแพทย์สุรชัย  เดชอาคม อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสต์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
เด็ก SLE ปฏิบัติตนอย่างไรดี โดย พญ.ปิยนุช ประจง

เด็ก SLE ปฏิบัติตนอย่างไรดี โดย พญ.ปิยนุช ประจง

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยเด็กเอสแอลอี

       เนื่องจากอยากเห็นเด็กเอสแอลอีทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง หายเจ็บป่วยกันทุกคนนะค่ะ มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวสั้นๆดังนี้ค่ะ

 1. หลีกเลี่ยงแสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลต เนื่องจากทำให้โรคกำเริบได้ ป้องกันแสงแดดโดยสวมใส่เสื้อแขนยาว สวมแว่นกันแดด สวมหมวก กางร่ม ทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน

Download
สิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ควรทราบก่อนการเดินทางในระหว่างตั้งครรภ์

สิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ควรทราบก่อนการเดินทางในระหว่างตั้งครรภ์

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุชิลา ศรีทิพยวรรณ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ปวดหัวในเด็ก อาจไม่ใช่เรื่องเล็กๆ โดย พญ.สุดารัตน์ เจริญสันติ

ปวดหัวในเด็ก อาจไม่ใช่เรื่องเล็กๆ โดย พญ.สุดารัตน์ เจริญสันติ

อาการปวดศีรษะ คือ อาการปวดซึ่งเกิดกับบริเวณใดๆ ของศีรษะและคอ ซึ่งอาจเป็นอาการที่พบได้บ่อย จากการศึกษาในเด็กวัยเรียนพบว่าร้อยละ70 ของเด็กกลุ่มนี้มีอาการปวดศีรษะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเด็ก 7 ปี มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังประมาณร้อยละ 40 และพบมากขึ้นถึงร้อยละ 75 ในเด็กอายุ 15 ปี ก่อนช่วงวัยรุ่น มีอุบัติการณ์ในเด็กผู้ชายบ่อยกว่าเด็กผู้หญิง แต่หลังช่วงวัยรุ่น ในผู้หญิงจะพบได้บ่อยกว่าผู้ชาย

Download
ความดันโลหิตสูงในเด็ก โดย ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์

ความดันโลหิตสูงในเด็ก โดย ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์

สาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูงในเด็ก

ส่วนใหญ่ภาวะความดันโลหิตสูงที่พบในเด็กยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่มีความเสี่ยงมากขึ้นในเด็กอ้วนหรือมีประวัติคนในครอบครัวมีความดันโลหิตสูงด้วย นอกจากนี้ยังมีโรคทางกายที่ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ที่พบบ่อยได้แก่โรคไต, โรคหลอดเลือดแดงตีบ, โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ

Download
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

บทความโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ศิริเจริญ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
โรคติดเชื้ออาร์เอสวี

โรคติดเชื้ออาร์เอสวี

ช่วงนี้ฝนเริ่มตกเริ่มเข้าสู่ฤดูการระบาดเชื้อ อาร์เอสวี(RSV) เรามีความรู้เรื่องโรคติดเชื้ออาร์เอสวี มาฝากผู้ปกครองเพื่อที่ท่านจะได้ดูแลบุตรหลานที่ท่านรักไม่ให้ป่วยเป็นโรคนี้กัน

Download
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ผลประเมินความพึุงพอใจของแพทย์และพยาบาลต่อหลักสูตร ปีการฝึกอบรม 2561

Download
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์แพทย์ต่อหลักสูตร ประจำปี 2561

Download
แนวทางการอุทธรณ์

แนวทางการอุทธรณ์

แนวทางการอุทธรณ์

Download
ผลการตรวจประเมินสถาบัน

ผลการตรวจประเมินสถาบัน

ผลการตรวจประเมินคุณภาพสถาบัน

Download
การตรวจคัดกรองก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์

การตรวจคัดกรองก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี  จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ยาขับเหล็ก (Iron Chelators)

ยาขับเหล็ก (Iron Chelators)

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

โดย นายแพทย์อัฐพล  จุลพันธ์

Download
โรคจิตเภท

โรคจิตเภท

บทความโดย พญ.อารีย์  หินเพชร

Download
สิ่งแปลกปลอมในหู

สิ่งแปลกปลอมในหู

โดย แพทย์หญิงพัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

Download
มะเร็งช่องปาก

มะเร็งช่องปาก

โดย แพทย์หญิงวรรณวิไล เลิศไพศาลกุล

Download
คำแนะนำผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

คำแนะนำผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประทีป วรรณิสสร

อาจารย์แพทย์สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงธนวรรณ ดำรงกิจชัยพร

แพทย์ใช้ทุน

Download
โรคไตในเด็ก

โรคไตในเด็ก

" เด็กๆ เป็นโรคไตได้ด้วยหรือ และโรคไตในเด็กนั้นเกิดได้อย่างไรบ้าง"

คำถามที่ผู้ปกครองเคยถาม เด็กๆนั้นเป็นโรคไตได้ค่ะ ไม่ใช่พบแต่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น เราลองไปอ่านบทความนี้ดู เพื่อให้เข้าใจเรื่องโรคไตในเด็กกันดูค่ะ

Download
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

บทความโดย แพทย์หญิงอัจจิมา  ตันกุล อาจารย์แพทย์สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย อาจารย์แพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การล้างจมูกสำหรับเด็กโต

การล้างจมูกสำหรับเด็กโต

ควรล้างจมูก...เมื่อใด?

1.1 เมื่อมีน้ำมูกเหนียวข้นจำนวนมาก

1.2 ไซนัสอักเสบหรือมีน้ำมูกไหลลงคอประจำ

1.3 อาการหวัดเรื้อรัง

1.4 โรคภูมิแพ้ทางจมูก/แพ้อากาศ

1.5 มีอาการคัดจมูกหรือแน่นจมูก

Download
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งตรวจ Anti HIV เพื่อเบิกค่าชดเชยจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งตรวจ Anti HIV เพื่อเบิกค่าชดเชยจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

โปสเตอร์และบทคัดย่อ

Download
7 ข้อห้ามที่พ่อแม่พึงระวัง

7 ข้อห้ามที่พ่อแม่พึงระวัง

การเลี้ยงลูกยุคไอทีไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะเลี้ยงอย่างไรให้โตมาเป็นเด็กที่เข้มแข็งทั้งกายและใจ คุณพ่อคุณแม่ คือสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเขา มี 7 ข้อห้ามที่พ่อแม่ พึงระวัง เพื่อให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เข้มแข็ง และไม่เป็นเด็กอ่อนแอ 

Download
ทำอย่างไรดี...เมื่อลูกปัสสาวะรดที่นอน

ทำอย่างไรดี...เมื่อลูกปัสสาวะรดที่นอน

ลูกปัสสาวะรดที่นอน...เป็นภาวะผิดปกติมั๊ย ??

          โดยปกติเด็กอายุ 18 เดือน จะสามารถกลั้นปัสสาวะได้ชั่วขณะ เด็กอายุ 2 ปีพอที่จะสื่อให้ผู้ใหญ่ ทราบเมื่อจะปัสสาวะ เด็กอายุ 3 ปีจะควบคุมปัสสาวะตอนกลางวันได้และสามารถรอที่จะไปถ่ายในที่ ที่เหมาะสมโดยไม่มีปัสสาวะราด เมื่ออายุ 4 ปีเด็กจะควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในขณะหลับได้โดย ไม่มีปัสสาวะรดที่นอนและเด็กสามารถกลั้นปัสสาวะได้นานขึ้น 

          แต่ถ้าเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีแล้ว ยังถ่ายปัสสาวะรดที่นอนหรือเสื้อผ้ามากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลาอย่างน้อย    3 เดือน  ทำให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจและบกพร่องต่อหน้าที่ และไม่ได้เป็น ผลจากยาหรือโรคทางกายถือว่ามีปัญหาปัสสาวะรดที่นอน

Download
ทำอย่างไรให้ลูกตัวสูง

ทำอย่างไรให้ลูกตัวสูง

          การรับประทานอาหาร

 • ควรรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่ ดื่มนมชนิดจืดในปริมาณเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ไม่ควรดื่มนมหวาน หรือนมเปรี้ยวเพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำหวานมีประโยชน์ต่อร่างกายน้อย                                                                          การออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง กระดูกใหญ่และกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วย ควรสนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายให้เหงื่อออกอย่างน้อย 30 นาที/วัน สามารถออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เป็นต้น

Download
ใจสั่น กลิ่นคาว เรื่องลึกลับ! เจาะชีวิต ‘คนผ่าศพ’ อาชีพที่พูดแทนคนตาย

ใจสั่น กลิ่นคาว เรื่องลึกลับ! เจาะชีวิต ‘คนผ่าศพ’ อาชีพที่พูดแทนคนตาย

ใจสั่น กลิ่นคาว เรื่องลึกลับ! เจาะชีวิต ‘คนผ่าศพ’ อาชีพที่พูดแทนคนตาย
ที่มาของแหล่งข่าว: http://www.thairath.co.th/content/1366535

ไฟล์วิดีโอ

Download
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย : ความรู้เบื้องต้น (1) - เพิ่มเติม

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย : ความรู้เบื้องต้น (1) - เพิ่มเติม

นำเสนอโดย นพ.ทศพล มีน่วม

Download
โรคหอบหืด (Asthma)

โรคหอบหืด (Asthma)

โรคหอบหืด (Asthma)

Download
โรคของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ

โรคของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ

โรคของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ

Download
การตายกะทันหันและไม่คาดคิดจากโรคธรรมชาติ

การตายกะทันหันและไม่คาดคิดจากโรคธรรมชาติ

การตายกะทันหันและไม่คาดคิดจากโรคธรรมชาติ

Download
การผ่าตัดคลอดบุตร

การผ่าตัดคลอดบุตร

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี  จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

บทความโดย แพทย์หญิงดารณี  ศิริชัยสุทธิกร อาจารย์แพทย์สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
เอกสารการบริการของภาควิชานิติเวชศาสตร์

เอกสารการบริการของภาควิชานิติเวชศาสตร์

 • เอกสารคุณภาพ เรื่อง การให้บริการของคลินิกนิติเวช
 • แบบฟอร์ม ใบส่งปรึกษานิติเวชแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • แบบฟอร์ม คำร้องขอรับศพ
 • แบบฟอร์ม ใบฝากส่งทำลายชิ้นเนื้อ
 • แบบฟอร์ม ใบส่งศพ
 • แบบฟอร์ม ใบแสดงความจำนงขอฉีดยาศพ
 • แบบฟอร์ม ใบแสดงความจำนงขอฝากศพ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบคะ

Download
โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานสตรี

โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานสตรี

บทความโดย แพทย์หญิงพูนสุข  ด่านดำรงรักษ์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

บทความโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ศิริเจริญ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การเก็บไข่ทางช่องคลอด

การเก็บไข่ทางช่องคลอด

บทความโดย นายแพทย์สุรชัย  เดชอาคม อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสต์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
โรคไวรัสตับอักเสบบี (Viral Hepatitis B)

โรคไวรัสตับอักเสบบี (Viral Hepatitis B)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการขาดเอนไซม์จีซิกส์พีดี

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการขาดเอนไซม์จีซิกส์พีดี

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
การเตรียมความพร้อมก่อนการดมยาสลบ

การเตรียมความพร้อมก่อนการดมยาสลบ

การเตรียมความพร้อมก่อนการดมยาสลบ    บทความโดย พญ.ดวงสมร ชัยพุทธานุกูล

Download
ผ่าตัด....เตรียมตัวอย่างไรให้ลูกน้อยปลอดภัย พ่อแม่ไร้กังวล

ผ่าตัด....เตรียมตัวอย่างไรให้ลูกน้อยปลอดภัย พ่อแม่ไร้กังวล

ผ่าตัด....เตรียมตัวอย่างไรให้ลูกน้อยปลอดภัย พ่อแม่ไร้กังวล 

Download
โรคมือเท้าปาก (Hand-Foot-and-Mouth-Disease)

โรคมือเท้าปาก (Hand-Foot-and-Mouth-Disease)

โรคมือ เท้า ปาก" เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อ enterovirus มีลักษณะเฉพาะ คือ มีตุ่มน้ำใสที่ปาก มือ และเท้า เชื้อที่พบเป็นสาเหตุบ่อยที่สุดโดยทั่วไป คือ coxsackie A16 , enterovirus 71 ส่วนในรายที่พบประปราย พบสาเหตุจากเชื้อหลายชนิด ได้แก่ coxsackie virus A4-10, B2 และ B5 และ echovirus ในประเทศไทยพบสาเหตุจาก EV71 ประมาณร้อยละ 15-30 ซึ่งเชื้อ EV71 นั้นมีโอกาสก่อให้เกิดอาการรุนแรงและทำให้เสียชีวิตได้

Download
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)  ส่วนมากจะเกิดจากการติดเชื้อในแหล่งชุมชน และไม่ใช่การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดคำจำกัดความ “โรคอุจจาระร่วง” ว่าเป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง/วัน หรือถ่ายมีมูกปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง

Download
ผดผื่นร้อน (Miliaria)

ผดผื่นร้อน (Miliaria)

เป็นผื่นที่เกิดจากการอุดตันของท่อต่อมเหงื่อ (sweat duct) ทำให้มีการคั่งค้างของเหงื่อที่ผิวหนัง กลไกการอุดตันของท่อต่อมเหงื่อเชื่อว่าเกิดจากเซลล์ของท่อต่อมเหงื่อที่ชั้นหนังกำพร้า (ductal epidermal cells) มีการบวมจากการดูดซับน้ำเข้าไป การอุดตันเป็นผลให้เกิดแรงดันย้อนขึ้นไปทำให้ท่อแตก และเหงื่อในท่อซึมรั่วออกมาที่ชั้นหนังแท้และหนังกำพร้า ภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นจากความร้อน ความชื้นของอากาศ เวลาเป็นไข้สูง หรือใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นเกินไป

Download
การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทางจราจร

การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทางจราจร

โดย ผศ.นพ.วีระพงษ์ ประยูรเสถียร
หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

Download
การใช้ยาอย่างปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์

การใช้ยาอย่างปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรดา  อมาตยกุล อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
เอกสารการสัมมนา Postgraduate Medical Training

เอกสารการสัมมนา Postgraduate Medical Training

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการ
2. แนวทางการศึกษาต่อหลังปริญญา
3. Clinical Elective Singapore
4. Residency Training in Ophthalmology
5. Postgraduate study for med students

Download
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย : ความรู้เบื้องต้น (1)

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย : ความรู้เบื้องต้น (1)

นำเสนอโดย นพ.ทศพล มีน่วม

Download
บทความ หัวข้อ

บทความ หัวข้อ "ความแตกต่างระหว่างแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และ แนวทางการ ส่งตรวจ HIV viral load ตามเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560"

โดย แพทย์หญิงธันยาสิริ จินดายก, ธิดารัตน์ เทพจันทร์, พงษ์สวัสดิ์ ขุมทอง, อรวรรณ ศรีหลักคำ, สุภาพร ใจรัก
     (ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Download
บทความ หัวข้อ

บทความ หัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการเกล็ดเลือด และแนวทางการใช้เกล็ดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ platelet refractoriness"

โดย แพทย์หญิงธันยาสิริ จินดายก, พีรวัฒน์ แก้วกาหลง, สุธิดา ศาสตร์จีนพงษ์,
      พิมพ์พิมล เผือกวิสุทธิ์, ฐิติรัตน์ จันทร์เม้า, สาวิตรี วงษ์ด่อน
(ธนาคารเลือด ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Download
ภาวะไข้ชักในเด็ก

ภาวะไข้ชักในเด็ก

อาการชักที่เกิดจากไข้เป็นตัวกระตุ้น โดยพบได้ประมาณ 3% ในเด็กอายุในช่วงอายุ 6 เดือน-5 ขวบ ส่วนมากไข้มักสูงเกิน 39 องศาเซลเซียส การวินิจฉัยอาการชักจากไข้ต้องแยกจาก อาการชักจากสาเหตุอื่นๆออกไปก่อน ที่สำคัญคือ การติดเชื้อในระบบประสาท เช่น ไข้สมองอักเสบ ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งสามารถแยกได้จากประวัติ การตรวจร่างกายทางระบบประสาท และการเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ซึ่งจำทำในกรณีที่ตรวจร่างกายได้ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 เดือน การวินิจฉัยและการรักษาที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กเป็นอย่างมาก

Download
ปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด

ปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด

ภาวะตัวเย็นและภาวะอุณหภูมิกายสูง (Hypo-hyperthermia)

              1.1  ภาวะอุณหภูมิกายสูงในทารกแรกเกิด หมายถึง อุณหภูมิทวารหนักเกิน 37.5 องศาเซลเซียสสาเหตุพบบ่อยกว่าการติดเชื้อ คือการอยู่ในอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ร้อนไป ทารกได้รับการสวมเสื้อและห่อผ้า หรือห่อผ้าตลอดเวลา

Download
ทอนซิลและอดีนอยด์โตในเด็ก

ทอนซิลและอดีนอยด์โตในเด็ก

ทอนซิลและอดีนอยด์ เป็นต่อมน้ำเหลืองที่มีความสำคัญในเด็ก เนื่องจากเป็นด่านหน้าที่ คอยรับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในระบบทางเดินหายใจของเด็ก ต่อมทอนซิลมี 2 ต่อม ตั้งอยู่ในช่องปาก และมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อให้เด็กอ้าปากแลบลิ้น หรือใช้ไม้กดลิ้น ต่อมอดีนอยด์มีต่อมเดียว ตั้งอยู่ส่วนหลังของโพรงจมูก มองไม่เห็นโดยการตรวจจมูกทางด้านหน้า ส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดเจน จากการถ่าย x-ray กะโหลกศีรษะทางด้านข้าง

Download
คำแนะนำสำหรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

คำแนะนำสำหรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

การกระตุ้นเด็กออทิสติกอย่างเหมาะสมเพื่อให้พัฒนาการที่หยุดยั้งได้พัฒนาเป็นปกติตามวัยเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวและสังคม วันนี้เราจะมาให้คำแนะนำการกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้กันค่ะ

Download
โรคลมฃักในเด็ก

โรคลมฃักในเด็ก

โรคลมชัก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเกิดจากการที่สมองบางส่วนหรือทั้งหมดสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาผิดปกติ ทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของสมองมากเกิน อาการชักจึงแสดงออกมาในรูปแบบแตกต่างกันขึ้นกับตำแหน่งที่มีความผิดปกติ เช่น การชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัวหรือเฉพาะแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง การชักแบบเหม่อ และการชักแบบตัวอ่อน เป็นต้น และในแต่ละครั้งมักจะแสดงออกมาในลักษณะคล้ายเดิม โดยที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้เอง

Download
มาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันเถอะ

มาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันเถอะ

นมแม่ เป็นอาหารที่เหมาะสมและดีที่สุดของทารกตั้งแต่แรกเกิด ประโยชน์ของนมแม่ต่อทารกมีหลายประการ ได้แก่

Download
เมื่อลูกน้อยเป็นโคลิก

เมื่อลูกน้อยเป็นโคลิก

อาการร้องโคลิก  คือ อาการที่เด็กทารกร้องไห้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน เป็นในเวลาเดียวกันต่อวันร้องไห้เป็นเวลา 3 วันหรือมากกว่านั้นในหนึ่งสัปดาห์จะเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนแรกต่อเนื่องไปจนอายุ ครบ 3 เดือน

Download
นอนกรน

นอนกรน

ปกติเมื่อคนหายใจ ไม่ว่าหลับหรือตื่นลมหายใจจะวิ่งผ่านจมูกเข้าสู่ช่องจมูก ลำคอหลังโพรงจมูก  ลำคอ ผ่านกล่องเสียง และเข้าสู่ปอด หากลมหายใจวิ่งได้ราบรื่นดีตามทางเดินปกติก็จะไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้น เมื่อมีการอุดกั้นทางเดินหายใจไม่ว่าระดับใดๆ ก็ตามเป็นผลลมที่วิ่งไปตามทางเดินปกติมีไม่มากพอ ร่างกายจะตอบสนองด้วยการอ้าปากหายใจร่วมด้วย เมื่อลมวิ่งเข้าไป 2 ทางทั้งทางปากและทางจมูก ก็จะไปปะทะกันบริเวณลำคอเกิดเป็นลมหมุน ทำให้ผนังลำคอรวมทั้งลิ้นไก่ และเพดานอ่อนสั่นสะเทือน เกิดเป็นเสียงกรน หากการอุดกั้นทางเดินหายใจเกิดขึ้นเพียงบางส่วน ร่างกายยังได้รับอากาศเข้าไปอย่างสม่ำเสมอจะไม่มีปัญหากับสุขภาพร่างกาย มีเพียงเสียงกรนที่ดังรบกวนคนรอบข้างเท่านั้น หากร่างกายรับอากาศเข้าไปได้ไม่เพียงพอจะทำให้มีปัญหาต่อร่างกายอันเนื่องมาจากภาวะขาดออกซิเจน

Download
Gastroesophageal reflux disease (GERD) โรคกรดไหลย้อน

Gastroesophageal reflux disease (GERD) โรคกรดไหลย้อน

Gastroesophageal reflux disease (GERD) หรือ โรคกรดไหลย้อน คือภาวะที่มีอาการที่เกิดจากการไหลย้อนของสารคัดหลั่งจากส่วนของกระเพาะหรือลำไส้เล็ก ซึ่งอาจจะเป็นกรด กรดอ่อน ด่างหรือแก๊สไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารซึ่งอาจจะทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุหลอดอาหารหรือไม่มีการอักเสบของหลอดอาหารก็ได้

Download
ยาฝังคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิด

จัดทำโดย 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 

Download
คออักเสบเฉียบพลัน

คออักเสบเฉียบพลัน

จัดทำโดย 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PUBLIC HEALTH COMMUNICATION

Download
มาเข้าใจพื้นอารมณ์ของเด็กกันเถอะ

มาเข้าใจพื้นอารมณ์ของเด็กกันเถอะ

พื้นอารมณ์ คืออะไร ??

พื้นอารมณ์ คือ ลักษณะทางอารมณ์ของเด็กแต่ละคนที่มีมาตั้งแต่เกิด เช่น เด็กบางคนเลี้ยงง่าย อารมณ์ดี ยิ้ม หัวเราะง่าย เด็กบางคนเลี้ยงยาก งอแง ขี้หงุดหงิด ร้องไห้ตลอดเวลา ปลอบให้หยุดยาก

Download
มาเข้าใจลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กันเถอะ

มาเข้าใจลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กันเถอะ

การลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนในการหล่อหลอมพฤติกรรม และบุคลิกภาพของเด็ก หากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ขัดแย้งกับความต้องการหรือลักษณะของเด็ก ทำให้เด็กเกิดความเครียด หรือหากพ่อแม่มีลักษณะการเลี้ยงดูที่ขัดแย้งกัน อาจทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้

Download
คู่มือตรวจการนอนหลับ

คู่มือตรวจการนอนหลับ

คู่มือตรวจการนอนหลับ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ตลอดจนขั้นตอนในการตรวจการนอนหลับ

Download
โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

โดย แพทย์หญิงพรรณวลัย ผดุงวนิชย์กุล

อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

Download
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์; ซีเอ็มแอล

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์; ซีเอ็มแอล

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
โรคเลือดข้น หรือภาวะที่เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ

โรคเลือดข้น หรือภาวะที่เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

Download
โรคต้อกระจก

โรคต้อกระจก

จัดทำโดย 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Public Health Communication 

นสพ. วรัทภพ แดนเขตต์ 55461196
นสพ. ณัฐชนน ฉายารัตนศิลป์ 55461165
นสพ. จุฑารัตน์ ปิ่นเขียน 55460212
นสพ. สุนิชา จิระบุญศรี55461295
นสพ. ธัญธร พรทวีวุฒิ 55461172

Download
การตรวจการนอนหลับชนิดที่ 3

การตรวจการนอนหลับชนิดที่ 3

โดย พญ.มัณฑนา  ประกาศสัจธรรม

Download
ตับวายจากการติดเชื้อไวรัสตับอกเสบเอป้องกันได้

ตับวายจากการติดเชื้อไวรัสตับอกเสบเอป้องกันได้

โดย พญ.ศุภณา ชื่นสกุล 

อายุรแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

Download
การคุมกำเนิดในระยะหลังคลอดและให้นมบุตร

การคุมกำเนิดในระยะหลังคลอดและให้นมบุตร

บทความโดย แพทย์หญิงอภิรดี  จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในเวชปฏิบัติ

เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในเวชปฏิบัติ

บทความโดย นายแพทย์สุรชัย  เดชอาคม อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสต์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์

บทความโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ศิริเจริญ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ทำไมผลการตรวจชิ้นเนื้อจึงใช้เวลาหลายวัน

ทำไมผลการตรวจชิ้นเนื้อจึงใช้เวลาหลายวัน

ทำไมผลการตรวจชิ้นเนื้อจึงใช้เวลาหลายวัน

Download
การดูแลสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้

การดูแลสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้

         ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เช่น โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, โรคหืด, โรคผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนัง อาจมีอาการภูมิแพ้ หรือมีอาการกำเริบได้เมื่อมีการสัมผัส หรือหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งกระตุ้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนั้นจึงควรกำจัดหรือลดปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการปฏิบัติดังต่อไปนี้........

Download
ข้อแนะนำโดยทั่วไปในการใช้ยาพาราเซตตามอลเพื่อแก้ปวดและลดไข้

ข้อแนะนำโดยทั่วไปในการใช้ยาพาราเซตตามอลเพื่อแก้ปวดและลดไข้

โดย แพทย์หญิงศุภณา ชื่นสกุล

อายุรแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
คุณแม่หนูไม่สบาย

คุณแม่หนูไม่สบาย

          อาการไข้มักเป็นอาการเริ่มต้นของการป่วยโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัด โรคลำไส้อักเสบ โรคไข้เลือดออก หรือหลังจากฉีดวัคซีน เหล่านี้เป็นต้น การดูแลรักษาเด็กเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กจะเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ต้องพบกับปัญหานี้เป็นประจำ โดยทั่วไป เราพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร

          ก่อนอื่นรู้ได้อย่างไรว่ามีไข้ เบื้องต้นทราบได้จากการใช้มือจับตัวเด็กแล้วเรารู้สึกว่าตัวร้อน ตำแหน่งที่บ่งบอกได้ดีคือตามซอกคอ หรือตามข้อพับต่างๆ การจับหน้าผากบางครั้งอาจไม่ได้อุณหภูมิที่แท้จริงเพราะเด็กอยู่ในห้องแอร์อากาศเย็นกว่าปกติ การวัดไข้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

Download
การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล

การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล

โดย พญ.วรรณวิไล เลิศไพศาลกุล

Download
การดูแลรักษาข้อเข่าจากการเล่นกีฬา

การดูแลรักษาข้อเข่าจากการเล่นกีฬา

โดย นายแพทย์พิรุณ  ตั้งศรีพงศ์

Download
ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัดหัวไหล่ผ่านกล้อง

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัดหัวไหล่ผ่านกล้อง

โดย นายแพทย์พิรุณ  ตั้งศรีพงศ์

Download
Acute hematogenous osteomyelitis

Acute hematogenous osteomyelitis

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สันติ  วีรกุล

Download
Carpal tunnel syndrome

Carpal tunnel syndrome

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สันติ  วีรกุล

Download
สุนทรียะสาธกเพื่อการจัดการความรู้

สุนทรียะสาธกเพื่อการจัดการความรู้

สุนทรียะสาธกเพื่อการจัดการความรู้ โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ

Download
สุนทรียะสาธกคืออะไร

สุนทรียะสาธกคืออะไร

สุนทรียะสาธกคืออะไร โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ

Download
การเรียนรู้ที่ลงลึกและการคิดตรึกตรอง

การเรียนรู้ที่ลงลึกและการคิดตรึกตรอง

บทความ TP - การเรียนรู้ที่ลงลึกและการคิดตรึกตรอง

โดย ผศ.นพ.เทิดศักดิ์  ผลจันทร์

Download
การใช้ Portfolio ให้เป็นประโยชน์กับการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้ Portfolio ให้เป็นประโยชน์กับการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความ TP การใช้ Portfolio  ให้เป็นประโยชน์กับการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย ผศ.นพ.เทิดศักดิ์  ผลจันทร์

Download
ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

           โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ Influenza virus เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เช่น จมูก คอ หลอดลม และปอด เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดโรคปอดบวม/ปอดอักเสบ

           ผู้ป่วยจะมีไข้สูงมาก ประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสตั้งแต่วันแรก มีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา  ปวดตามตัว ปวดกล้ามเนื้ออย่างมาก บางรายอาจมีอาการระบบอื่นร่วมด้วย เช่น ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น โดยโรคนี้จะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ

          อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือ มากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

Download
“วินัย” สร้างได้ที่บ้าน

“วินัย” สร้างได้ที่บ้าน

           ในสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความไม่มีระเบียบวินัยพบได้อยู่ทุกหนแห่ง การซื้ออาหารไม่ต่อแถว การขับขี่รถสวนเลน การทิ้งขยะลงบนพื้นถนน  หากเราไม่ต้องการอยู่ในสังคมแบบนี้ เรามาช่วยกันสร้างระเบียบวินัยให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก รวมถึงผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

          พื้นฐานวินัยสำหรับเด็กอาจแบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้

 1. วินัยเกี่ยวกับทักษะทางสังคมทั่วไป เช่น เก็บของเป็นที่ ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 2. วินัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น กินนอนเป็นเวลา การเข้าห้องน้ำ อาบน้ำแปรงฟัน การแต่งตัว ถือเป็นการช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
 3. วินัยเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ได้ รู้จักการรอคอย อดทน ไม่โกรธจนกรีดร้องหรือขว้างปาข้าวของจนควบคุมตนเองไม่ได้ เป็นต้น

Download
พัฒนาการกับเด็กโรคหัวใจ

พัฒนาการกับเด็กโรคหัวใจ

พัฒนาการเก็บเด็กโรคหัวใจ

สามารถแบ่งเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 1. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด ไม่มีอาการ
 2. โรคหัวใจพิการแต่ชนิดมีอาการ
 1. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่มีอาการ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเหมือนเด็กปกติ ถ้าจะแบ่งพัฒนาการเป็นกลุ่มหลักๆ คือ พัฒนาการในช่วง 1 ขวบปีแรก และ ในช่วงขวบปีที่ 2
 2. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดมีอาการ ไม่ว่าจะเป็นอาการเขียว หรืออาการหัวใจวาย เด็กกลุ่มนี้จะมีอาการเหนื่อยง่าย ดังนั้นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กขึ้นอยู่กับอาการของเด็กเป็นหลัก

Download
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

โดย แพทย์หญิงขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธาสินี ธรรมอารี

อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟาริน (warfarin)

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟาริน (warfarin)

โดย แพทย์หญิงขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธาสินี ธรรมอารี

อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การวินิจฉัยหัวใจขาดเลือดด้วย high sense troponin

การวินิจฉัยหัวใจขาดเลือดด้วย high sense troponin

โดย นายแพทย์พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม และ นายแพทย์องค์การ คมสัน

อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
เป็นโรคหัวใจต้องได้รับวัคซีนไหม?

เป็นโรคหัวใจต้องได้รับวัคซีนไหม?

โดย นายแพทย์องค์การ คมสัน และ นายแพทย์พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม

อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
โรคตับอักเสบจากไวรัสซี

โรคตับอักเสบจากไวรัสซี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
Case report: Successful treatment of neonatal hemochromatosis with exchange transfusion and intravenous immunoglobulin

Case report: Successful treatment of neonatal hemochromatosis with exchange transfusion and intravenous immunoglobulin

Case report: Successful treatment of neonatal hemochromatosis with exchange transfusion and intravenous immunoglobulin โดยพญ.นงลักษณ์   อ้อยมั่งมูล

Download
Scurvy A case report and review of the literature

Scurvy A case report and review of the literature

Title:  Scurvy : A case report and review of the literature 

Download
ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

บทความโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ศิริเจริญ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
อาการปวดระดู

อาการปวดระดู

บทความโดย แพทย์หญิงอภิรดี  จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
วิธีการนับวันไข่ตก

วิธีการนับวันไข่ตก

บทความโดย นายแพทย์สุรชัย  เดชอาคม อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

บทความโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ศิริเจริญ อาจารย์แพทย์ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ยาฝังคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิด

บทความโดย แพทย์หญิงอภิรดี  จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์แพทย์ผู้เฃี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การต่อหมันหญิง

การต่อหมันหญิง

บทความโดย นายแพทย์สุรชัย  เดชอาคม อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
Association of Peripheral Autonomic Neuropathy and Sympathetic Skin Response in the Patients with Diabetic Polyneuropathy : A Pilot Study in Thailand.

Association of Peripheral Autonomic Neuropathy and Sympathetic Skin Response in the Patients with Diabetic Polyneuropathy : A Pilot Study in Thailand.

บทความวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Association of Peripheral Autonomic Neuropathy and Sympathetic Skin Response in the Patients with Diabetic Polyneuropathy : A Pilot Study in Thailand. วารสารที่ตึพิมพ์ Journal of the Medical Association of Thailand วันที่ตีพิมพ์ December 2015 ผศ.นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์

Download
Prevalence and Associated Factors of Slowed Forearm Median Motor and Sensory Conduction Velocity in Carpal Tunnel Syndrome among Thai Patients.

Prevalence and Associated Factors of Slowed Forearm Median Motor and Sensory Conduction Velocity in Carpal Tunnel Syndrome among Thai Patients.

บทความการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเรื่อง Prevalence and Associated Factors of Slowed Forearm Median Motor and Sensory Conduction Velocity in Carpal Tunnel Syndrome among Thai Patients.  วารสารที่ตีพิมพ์ siriraj medical journal วันที่ตีพิมพ์ may - june 2015 ผศ.นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์

Download
การใช้ยาพ่นจมูก

การใช้ยาพ่นจมูก

โดย พญ.วรรณวิไล  เลิศไพศาลกุล

Download
Heatstroke (ฮีท สโตรก)

Heatstroke (ฮีท สโตรก)

โดย ดร.นายแพทย์อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ 

อายุรแพทย์สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

โดย อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

อายุรแพทย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
พัฒนาการเด็กวัย 1-6 ปี

พัฒนาการเด็กวัย 1-6 ปี

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 - 6 ปี

                                         ผศ.พญ. จิรนันท์  วีรกุล

          เด็กวัย 1-6 ปี มีพัฒนาการรวดเร็ว เป็นวัยที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

    รู้จักปฏิเสธ รู้จักกลัวคนแปลกหน้า ชอบเรียนรู้และชอบสำรวจสิ่งแวดล้อม และ 

    ทดลองทำตามความสามารถของตนเอง ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กวัยนี้    

    สำรวจโลกกว้างในความดูแลของผู้ปกครอง

Download
การเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกน้อย

การเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกน้อย

การเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกน้อย

                       บทความโดย ผศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล

พ่อแม่ในปัจจุบันมีการวางแผนอนาคตให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก

การศึกษาสำหรับลูกน้อยนอกจากจะเริ่มที่ครอบครัวแล้ว ลำดับต่อไปคือวัยอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กอย่างยิ่ง

ถ้าพ่อแม่เลือกโรงเรียนให้ลูกได้ดีเหมาะกับลูก

ก็เท่ากับเป็นการวางรากฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกด้วย

บทความนี้จะขอแนะนำลักษณะของโรงเรียนอนุบาลประเภทต่างๆ

Download
การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้องเอ็นโดนสโคป

การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้องเอ็นโดนสโคป

ใบความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้องเอ็นโดนสโคป

Download
การเปลี่ยนท่อหลอดลมคอ

การเปลี่ยนท่อหลอดลมคอ

โดย นายแพทย์อัฐพล  จุลพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การดูแลหลอดลมคอหลังการเจาะคอ

การดูแลหลอดลมคอหลังการเจาะคอ

โดย  นายแพทย์อัฐพล  จุลพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
แผนยุทธศาตร์คณะแพทยศาสตร์ ปี2558-2561

แผนยุทธศาตร์คณะแพทยศาสตร์ ปี2558-2561

แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยสาสตร์ ปี2558-2561

Download
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล มน.ปี 2558-2561

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล มน.ปี 2558-2561

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล มน.ปี 2558-2561

Download
กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการเด็ก

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการเด็ก

กิจกรรมบํา บดัสํา หรับผู้รับบริกํารเดก็ Occupational Therapy in Pediatric)

งานกิจกรรมบ าบัด คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายมัธยันห์  แสนใจบาญ : นักกิจกรรมบำบัด

Download
เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ

เด็กออทิสติก

          ออทิสติกเป็นปัญหาพัฒนาการที่บกพร่องหลายด้านไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านภาษา

พัฒนาการอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดว่าเป็นการบกพร่องของพัฒนาการที่รุนแรง

         เด็กออทิสติกจะเป็นลักษณะของการเล่นอยู่ในโลกของตัวเอง เด็กอาจจะชอบทำอะไรซ้ำๆ

ชอบสังเกตหรือดูอะไรที่เป็นลักษณะการทำงานซ้ำๆ เช่น พัดลม หรือมีความสนใจเฉพาะตัว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ ต้นไม้ หรือว่าสิ่งอื่นๆ รอบตัว ซึ่งอาจจะต่างกันไปในเด็กบางคน

นอกจากนั้นในเรื่องการเคลื่อนไหวก็อาจจะมีวิธีการเดินเฉพาะตัวของเด็ก

ซึ่งก็แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนเช่นกัน เช่น การเดินเขย่ง เป็นต้น

Download
พัฒนาการทางภาษา และการพูดของเด็กปกติ

พัฒนาการทางภาษา และการพูดของเด็กปกติ

พัฒนาการทางภาษา และการพูดของเด็กปกติ

บทความโดย นายมัธยันห์  แสนใจบาญ : นักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :

ไพศาล ภู่ไพบูลย์ อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติงาม. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์

วันที่โพส 26 ต.ค. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูกปัญญา

Download
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด- 1 ปี

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด- 1 ปี

เขียนโดย....ผศ.พญ.จิรนันท์  วีรกุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การเล่น และของเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก

การเล่น และของเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก

เขียนโดย....ผศ.พญ.จิรนันท์  วีรกุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การเจาะตรวจไขกระดูก

การเจาะตรวจไขกระดูก

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

Download
ภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจาง

โดย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 

Download
มนุษยศาสตร์ทางด้านการแพทย์ (Humanities in Medicine)

มนุษยศาสตร์ทางด้านการแพทย์ (Humanities in Medicine)

ลิงค์เว็บไชต์ :: มนุษยศาสตร์ทางด้านการแพทย์ (Humanities in Medicine) ::

Download
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Download
ท้องผูก

ท้องผูก

โดย อาจารย์นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
การบล็อกหลังคืออะไร ตอนที่ 1

การบล็อกหลังคืออะไร ตอนที่ 1

การบล็อกหลังคืออะไร ตอนที่ 1

Download
ตับแข็ง

ตับแข็ง

โดย อาจารย์นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
Caring for Your Skin, Hair and Nails when on “Targeted Therapies” การดูแลรักษา ผื่นผิวหนัง ผม และเล็บ ซึ่งเกิดจากยาเคมีบำบัดในกลุ่มยาต้านไทโรซีน

Caring for Your Skin, Hair and Nails when on “Targeted Therapies” การดูแลรักษา ผื่นผิวหนัง ผม และเล็บ ซึ่งเกิดจากยาเคมีบำบัดในกลุ่มยาต้านไทโรซีน

โดย อาจารย์นายแพทย์วิทวัส จิตต์ผิวงาม

อายุรแพทย์สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
คำแนะนำการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์

คำแนะนำการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์

นายแพทย์อัฐพล จุลพันธ์

พ.ศ.2557

Download
โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

โดย แพทย์หญิงพัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

พ.ศ.2557

Download
นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

พ.ศ.2557

Download
การแก้ปัญหาอาการปวดหูหรือเจ็บหูขณะขึ้นเครื่องบิน

การแก้ปัญหาอาการปวดหูหรือเจ็บหูขณะขึ้นเครื่องบิน

พ.ศ.2557

Download
อันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง

พ.ศ.2555

Download
การตรวจหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

การตรวจหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

บทความโดย แพทย์หญิงอภิรดี จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์เเพทย์หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังจากกลุ่มอาการ PCOS

ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังจากกลุ่มอาการ PCOS

บทความโดย นายเเพทย์สุรชัย เดชอาคม อาจารย์เเพทย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)

บทความโดย นายเเพทย์สุทธิชัย แซ่เฮ้ง อาจารย์เเพทย์ประจำหน่วยมะเรงนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
	การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์

โดย  นายแพทย์ปฐพงศ์  โตวิวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
เราควรจะกินยาลดไขมันได้แล้วหรือยัง

เราควรจะกินยาลดไขมันได้แล้วหรือยัง

องค์การ คมสัน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
ใจสั่น และการรักษาด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุ

ใจสั่น และการรักษาด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธาสินี ธรรมอารี

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
สุขภาพเหงือกและฟันและโรคหัวใจ

สุขภาพเหงือกและฟันและโรคหัวใจ

โดย อาจารย์แพทย์หญิงขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download
โรคหัวใจขาดเลือดที่มีอาการคงที่ (Stable ischemic heart disease: SIHD)

โรคหัวใจขาดเลือดที่มีอาการคงที่ (Stable ischemic heart disease: SIHD)

โดย 

นายแพทย์พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม

ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download